El Triomf de la Mort i el Judici Diví. Reflexions sobre causalitats epidèmiques i llindars sensorials del Gòtic

Autors/ores

  • Rosa Alcoy i Pedrós Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2023.22.2

Paraules clau:

pandèmia, Gòtic, Triomf de la Mort, Judici Diví, Judici Final

Resum

Aquest article planteja un enllaç específic entre els escenaris del Triomf de la Mort, definit com a tema amb aureola pròpia, i els espais contenidors del Judici diví, comprès sobretot el Judici Final. Ambdós es descriuen com dues estructures temàtiques alternatives i indivises, amb sentit per si mateixes que, tanmateix, un cop desplegades amb tota la seva força singular en el laberint del visible, desvetllen continuïtats molt fortes que no només es justifiquen en funció dels aspectes temàtics compartits. Això ens atrapa en la reflexió sobre els llindars del visible, sobre els valors que commouen les seves fronteres sensorials i exerceixen pressió sobre les formes de captació del discurs narrat. Accedim a uns marcs privatius que, dissenyats dins del període Gòtic a Itàlia, serveixen per separar sense desunir temàtiques específiques, que es fonamenten sobre bases equiparables o enllaçades.

El pes de les pandèmies, interioritzat en l’exercici creatiu contemporani o posterior a aquests processos crítics per a la població, ancorat com a problema essencial en els temps medievals, és un altre gran argument a investigar. Ens interessen la cara i la creu d’ambdós supòsits i no prejutjar certes conductes en funció de pressentiments o prefiguracions que puguin portar-nos a posar el carro davant dels bous. La complexitat de la dialèctica entre art i pesta és indubtable i el nostre objectiu és evidenciar-la a partir d’una selecció d’obres que més que ser els exemples que il·luminen les teories defensades, són l’origen del problema i de les tesis que es formulen i es pretenen discutir.

Biografia de l'autor/a

Rosa Alcoy i Pedrós, Universitat de Barcelona

Catedràtica d'Història de l'art

Directora de Matèria. Revista internacional d'Art

Directora del grup EMAC. Art Medieval i Modern

Departament d'història de l'Art (UB)

Referències

ALBERGHINA, Maria Francesca SCHIAVONE, Salvatore GRECO Caterina, SALADINO Maria Luisa, ARMETTA, Francesco RENDA, Vincenzo, CAPONETTI, Eugenio «¿How Many Secret Details Could a Systematic Multi-Analytical Study Reveal About the Mysterious Fresco Trionfo della Morte?», Heritage, n. 2 (3), 2019, pp. 2370-2383. https://doi.org/10.3390/heritage2030145

ALCOY, Rosa, El Bosco en dos trípticos del Museo del Prado, Granada, editorial Universidad de Granada, 2020

ALCOY, Rosa, «Les crisis de l’art i l’art en temps de crisi a la Catalunya dels segles XIV i XV. Algunes reflexions i interrogants», VI Seminari d'estudis medievals d'Hostalric. Les crisis a l'Edat Mitjana. Hostalric: Ajuntament d'Hostalric, 2021, pp.11-30

ALCOY, Rosa, «L’ànima de santa Eulalia i la Justícia divina», Alicia BROSA LAHOZ, Dimitra GKOZGKOU (eds.), Scripta Mirabilia. docència, recerca, transferència de coneixement, Barcelona, Abadia de Montserrat, 2022, pp. 40-53

ALCOY, Rosa, FONTCUBERTA, Cristina, «Els Judicis Finals», Rosa ALCOY (ed.), Iconografies de la Justícia en l’art català medieval y modern, Barcelona, Emac, 2022, pp. 400-401

ALEXANDRE-BIDON, Danièle, TREFFORT, Cécile, A réveiller les morts. La mort au quotidien dans l’Occident médiéval, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1993, con prefacio de Jean Delumeau

AMICO, F. D’, «La Morte Nera contro Giotto», Reppublica, 8 de setiembre de 1982

ANGELINI, Luigi, FRANZI, Tullia, «Il Trionfo della morte e la danza macabra di Clusone (Bergamo)», Lares, vol. 16, 1950, pp. 110-114

ARIES, Philippe, L’home devant la mort, París, Seuil,1977

ARPINO, Giovanni, BIANCONI, Piero, La obra pictórica completa de Brueghel, Barcelona-Madrid, Noguer Rizzoli, 1982

BACCI, Peleo, «Bonamico Buffalmacco e la critica tedesca - Un documento pisano del 1336, Pisa, 1917

BAGNOLI, Alessandro BARTALINI, Roberto, SEIDEL, Max (eds.), Ambrogio Lorenzetti, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana, 2018

BALTRUŠAITIS, Jurgis, Il Medioevo fantastico. Antichità ed esotismi nell’arte gotica, Milano, Adelphi, 1993 (1955)

BARACCHINI, Clara, CASTELNUOVO, Enrico (eds.), Il Camposanto di Pisa, Torino, Einaudi, 1996

BARSALI BELLI, Isa, «Maestro del Trionfo della Morte», Enciclopedia Dantesca, Roma, Treccani, 1970 (consulta en línea)

BARTALINI, Roberto, Scultura gotica in Toscana. Maestri, monumenti, cantieri del Due e Trecento, Cinisello Balsamo, Milano, Silvana Editoriale, 2005

BARTALINI, Roberto, MARRONE, Raffaele, «La Morte e la Salvezza. La (cosiddetta) ‘Allegoria della Redenzione’ di Ambrogio Lorenzetti e la confraternita senese dei Disciplinati», Prospettiva, n.187, 2022 (en prensa)

BASCHET, Jérome, Corps et âmes. Une histoire de la personne au Moyen Âge, París, Flammarion, 2016

BATTAGLI RICCI, Lucia, Ragionare nel giardino. Boccaccio e i cicli pittorici del «Trionfo della Morte», Roma, Salerno Editrice, 2000 (1987)

BATTAGLIA RICCI, L. Il 'Trionfo della Morte’ del Camposanto pisano e i letterati, Quaderno dell'Opera della Primaziale Pisana, 1995, pp. 197-239

BELLOSI, Luciano, Buffalmacco e il Trionfo della morte, Milano, 2003 (1974)

BELLOSI, Luciano, «Buonamico Buffalmacco», Roma, Enciclopedia dell’Arte Medievale, Treccani, 1992. https://www.treccani.it/enciclopedia/buonamico-buffalmacco_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

BIALOSTOCKI, Jan, «Panofsky: iconología o semiología», Lettere Italiane, vol. 33, n.1, 1981, pp. 38-54

BIRABEN, Jean-Noël, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, Mouton, París-La Haya, 1975

BOLOGNA, Ferdinando, Napoli e le rotte mediterranee della pittura, Napoli, Società napoletana di storia patria, 1977

BOUCREL, Marie-Thérèse, Les Danses macabres, thèse de l’École des Chartes, 1937

CALECA, Antonino, NENCINI, Gaetano, POLITI PIANCASTELLI, Giovanna, Museo delle Sinopie del Camposanto Monumentale di Pisa, Pisa, Opera della Primaziale Pisana, 1979

CAMILLE, Michelle, Master of death. The Lifeless Art of Pierre Remiet Illuminator, New Haven y Londres, Yale University Press, 1996

CARLETTI, Lorenzo, POLACCI, Francesca, «Transition between Life and Afterlife: Analyzing The Triumph of Death in the Camposanto of Pisa», Signs and Society, vol. 2, n. S-1, Supplement 2014

CARLI, Enzo, «Sulla Madonna del Manto e su altri affreschi dello Spedale de Santa Maria de la Scala a Siena», Irvin LAVING, John PLUMMER, Studies in Late Medieval and Renaissance Painting in honor of Millard Meiss, Nueva York, New York University Press, 1977, pp. 73-82

Cecilia IANNELLA, «Culti civici ed epidemie a Pisa nei secoli XIV-XV. Guglielmo di Malavalle e Nicola da Tolentino», Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, n.129-1, 2017, en línea: https://journals.openedition.org/mefrm/3434, doi.org/10.4000/mefrm.3434, figs.2-3

CERRINI, Cristina, «Johan Huizinga: l’arte come fonte storica», Archivio Storico italiano, CLXI, 595, pp. 105-13

CHELAZZI DINI Giulietta, «La crisi di metà secolo», en Il gotico a Siena: miniature, pitture, oreficeria, oggetti d'arte, Siena, Florencia, 1982, pp. 219-289

CHIHAIA, Pavel, Immortalité et décomposition dans l’art du Moyen Âge, Madrid, Fondation Culturelle roumaine, 1988

CIOLI, Gianni, La morte dipinta: Arte e teología delle cose ultime, Bolonia, Centro editoriale dehoniano, 2015

COHN, Samuel K., FABRE, Piere Antoine, «Pieté et comande d’oeuvres d’art après la Peste Noire», Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 51, n. 3, 1996, pp. 551-573

COHN, Samuel K., The Cult of Remembrance and the Black Death: Six Renaissance Cities in Central Italy, Johns Hopkins University, 1992

COLE, Bruce, «Some thoughts on Orcagna and the Black Death Style», Antichità Viva, XII, n. 2, 1983, pp. 27-37

COMETA, Michele, Il Trionfo della morte di Palermo. Un’allegoria della modernità, Roma, Quodlibet, 2017

CONEJO DA PENA, Antoni, Assistència i hospitalitat a l’Edat Mitjana. L’arquitectura dels hospitals catalans: del Gòtic al primer Renaixement, Universitat de Barcelona, tesis doctoral, 2003

COOK, Jennifer Millard Meiss. Tra connoisseurship, iconologia e Kulturgeschichte, Torino, Univerisdad de Torino, Ledizione, 2015

CORVISIER, André, Les danses macabres, París, Presses universitaires de France, 1998,

COTTIER, Jean Pierre, «Le Vele» nella Basilica Inferiore di Assisi, Florencia, Edam, 1981

D’HAENENS, Albert, «Piérart dou Tielt, enlumineur des œuvres de Gilles Li Muisis (Note sur son activité à Tournai vers 1350)», Scriptorium, n. 23-1, 1969, pp. 88-93: https://www.persee.fr/doc/scrip_0036-97721969num_ 23_1_3355

DAVIDSON, Gustav, Dictionary of Angels, Nueva York, ‎ Free Press, 1967

DEGUILEVILLE, Guillaume de, Le pelerinage de la vie humaine, Londres, ed. J. J. Sttirzinger, 1893

DELUMEAU, Jean, La peur en Occident, XIVè-XVIIIè siècles, Fayard, París, 1978

DELUMEAU, Jean, Le péché et la peur, la culpabilisation en Occident XIIIe-XVIIIe siècles, Fayard, París, 1983

DE MARCHI, Andrea, FRANCO, Tiziana, GHEROLDI, Vicenzo, SPADA PINTARELLI, Silvia (ed.), Trecento. Pittori gotici a Bolzano, Atlante, Trento 2001

DONATI, Lamberto, «Un capitolo iconografico sui Trionfi del Petrarca», Gutenberg Jahrbuch, 1944-49, pp. 118-125

DUFOUR, Valentin, Recherches sur la dance macabre peinte en 1425 au cimetière des Innocents, París, Parisien, 1873

FAVIER, Jean, Les Papes d'Avignon, París, Fayard, 2008

FERGUSON, Wallace R., «Millard Meiss, Painting in Florence and Siena after of Black Death», The Art Bulletin, n. 4, 1952, pp. 317-319, seguida de la contribución de Benjamin ROWLAND, The Art Bulletin, XXXIV, 1952, pp. 319-322

FICARA, Giorgio, «Le parole e la peste in Manzoni», Lettere Italiane, vol. 33, n 1, 1981, pp. 3-37

FODALE, Salvatore, «Ubertino de Marinis (o de Marino)», Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 38, Roma, Treccani, 1990

FRUGONI, Chiara FACCHINETTI, Simone, Senza misericordia. Il Trionfo della Morte e la Danza macabra a Clusone, Torino, Einaudi, 2016

FRUGONI, Chiara, «L’Allegoria della Redenzione», Chiara FRUGONI (ed.), Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Florencia, Le Lettere, 2002, pp.177–181

GLIXELLI, Stefan, Les cinq poèmes des trois morts et des trois vifs, París, Librairie Ancienne Honoré Champion, 1914: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4072b.image

GOMBRICH, Ernst. H, «Millard Meiss, Painting in Florence and Siena after of Black Death», The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1953, pp. 414-416

GUÉNÉE, Bernard, Entre l'Église et l'État: quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge, París, Gallimard, 1987

GUERRY, Liliane, Le thème du Triomphe de là Mort dans la peinture italienne, París, G.P. Maisonneuve, 1950

HUBERMAN, Didi, «Feu d’images. Un malaise dans la représentation au XIVè siècle», en Millard MEISS, La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire, París, Hazan, 1994

HUIZINGA, Johan, El Otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza, 1985 (1919)

KREYTENBERG, Gert, «Drei Reliefs in Pizzighettone, die Pisaner Skulptur 1320-1340 und eine Frage nach Bonaiuto di Michele», Studi di Storia dell’Arte, vol. 25, 2014, pp. 23-36

MARSHALL, L.J., «La costruzione di un santo contro la peste: il caso di Nicola da Tolentino», Valentino PACE (ed.), San Nicola da Tolentino nell’arte. Corpus iconografico. Dalle origini al Concilio di Trento, vol. 1, Milán. Motta, 2005, pp. 87-101

La Peste Nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione, XXX Convegno storico internazionale di Todi, Spoleto, 1994

LAHOZ, Lucía, «Huellas e indicios: imagen e imaginarios del cuerpo del cuerpo en el arte medieval», Quintana, n. 21, 2022, en línea

LANGLOIS, Eustache R., Essai historique, philosophique et pittoresque sur les danses des morts, vol. II, Rouen, Lebrument, 1852, https://gallica.bnf.fr/ark:/ 12148/bpt6k55028314/f268.image#

LEFEVRE, Lucien, «Maladies et civilisations: la Peste noire en 1348», Annales, n.1, 1949, pp. 102-103

LEMAITRE, Henri, Chronique et annales de Gilles Le Muisit, abbé de Saint-Martin de Tournai, 1272-1352, París, Société d’Histoire de France, 1906: https://archive.org/details/chroniqueetannal00lemuuoft/ page/n6

LONGHI, Roberto, «Frammento Siciliano», Paragone, 1953, pp. 3- 44

LONGHI, Roberto, «La mostra del Trecento bolognese», Paragone, n.5, 1950, pp. 5-44

LUK MEGANIK, Tine, Pieter Bruegel L’Ancien. La Chute des anges rebelles, Milán, Silvana, 2019

LUZZATI, Michele, «Simone Saltarelli arcivescovo di Pisa (1323-1342) e gli affreschi del Maestro del Trionfo Della Morte», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, col. 18, n. 4, 1988, pp. 1645-1664, pp.1653-1658

MACÍAS, Guadaira, «La pintura senesa del segon Trecento i les tesis de Millard Meiss, una revisió», Matèria. Revista d’Art, n.6-7, 2008, pp. 350-352

MAGINNIS, Hayden B. J., «Buffalmacco e il Trionfo della Morte by Luciano Bellosi», The Art Bulletin, vol. 58, n, 1, 1976, pp. 126-128

MÂLE, Émile, L’art religieux de la fin du Moyen Age en France, París, Armand Colin, 1908, pp. 375-422

MARRONE, Raffaele, «Allegoria della redenzione», en BAGNOLI, Alessandro, BARTALINI, Roberto, SEIDEL, Max (eds.), Ambrogio Lorenzetti, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana, 2018, en especial, pp. 290-297

MARTINEAU-GENIEYS, Christine, Le thème de la mort dans la poésie française de 1450 à 1550, Tesis doctoral, Universidad de Montpellier, 1974

MAZZÈ, Angela, «Il Trionfo della morte a Palermo. Lo Zingaro e la peste», Storia dell’Arte, n. 45, 1982, pp. 153-159

MEISS, Millard, «Additons to Painting in Florence and Siena after the Black Death», The Art Bulletin, 1953, pp. 52-55

MEISS, Millard, «Italian Style in Catalonia and a Fourteenth Century Catalan Workshop», The Journal of the Walters Arts Gallery; Baltimore, 1941, pp. 45-87

MEISS, Millard, «The problem of Francesco Traini», The Art Bulletin, XV, 1933, pp.97-173

MEISS, Millard, Pittura a Firenze e Siena dopo la Morte Nera, Torino, Einaudi, 1982 (1951)

MEISS, Millard, «Notable Disturbances in the Classification of Tuscan Trecento Painting», Burlington Magazine, CXIII, 1971, pp. 178-187

MÍNGUEZ CORNELLES, Víctor, La muerte arquera cruza el Atlántico, Semata, 2012, vol. 24, pp. 149-170

MORPURGO, Salomone, «Le Epigrafi volgari in rima del “Trionfo della Morte”, del “Giudizio Universale e Inferno” e degli “Anacoreti” nel Camposanto di Pisa», L’arte, rivista di storia dell’arte medievale e moderna, 1899, pp. 51-87

MÜNTZ, Eugène, «Le Triomphe de la Mort à l’Hospice de Palerme», Gazette des Beaux Arts, 1901, pp.224-228

OS, Henk van, «The Black Death and sienese painting: a problem of interpretation», Art History, 1981, pp. 237-249

ORSERO, Margherita, «Frammenti di committenza nel Camposanto di Pisa. Una nuova ipotesi», Ricche Minere, n.8, 2017, pp. 5-21

ORSERO, Margherita, L'«âge d'or» del Camposanto di Pisa. Pittura e committenza nella prima metà del Trecento, Viella, Roma 2023

OZZOLA, Leandro «Il Trionfo della Morte nel Palazzo Sclafani di Palermo», Monatshefte für Kunstwissenschaft, vol. 2, n. 4, 1909, pp. 198-205

PANTANI, Luciano, «Il Trionfo della Morte: Chiesa di San Francesco, Lucignano, Arezzo», en Il Trionfo della Morte e le Danze macabre, Clusone, Città di Clusone, 1997, pp. 147–156

PAOLINI, Maria Grazia, Il Trionfo della morte» di Palermo. L’opera, le vicende conservative, il restauro, Palermo, Sellerio, 1989

PAOLINI, Maria Grazia, «Il Trionfo de la morte di Palermo e la cultura internazionale», Rivista dell’istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, 1963, pp. 301-369

PARATORE, Ettore, «Il Trionfo della morte», Lettere Italiane, vol. 33, n 4. 1981, pp. 509-528

PASCIUTA, Beatrice, El diablo en el Paraíso. Derecho, teologia y literatura en el Processus Satane (siglo XIV), Madrid, Universidad Carlos III, 2017

PÉRATÉ, André, «Un Triomphe de la mort de Pietro Lorenzetti», Mélanges Paul Fabre. Études d’histoire du Moyen Âge, París Picard, 1902, pp. 436-445

PETRARCA, Francesco, Triunfos, Madrid, Catedra, 2003

Pieter Bruegel. Once in a Lifetime, Viena, Kunsthistorisches Museum, 2018

PISANI, Linda, Francesco Traini e la pittura a Pisa nella prima meta del Trecento, Milán Silvana, 2020

POLZER, Joseph, «Aristote, Mohamed and Nicholas V in Hell», Art Bulletin, XLVI, 1964, p. 457-469

POPE-HENNESY, John, «Millard Meiss, Painting in Florence and Siena after of Black Death», The Times Literary Supplement, 23 de mayo de 1952

PREVITALI, Giovanni, La periodizzazione della storia dell’arte italiana, Storia dell’arte italiana, vol. 1, Torino, Einaudi, 1979, p. 5-92

QUIRICO, Tamara, «A Capela del Podestà, o ciclo do Trionfo della Morte e novos modos de representação do tema do Juízo Final», Revista de História da Arte e da Cultura, n.20, 2021, pp. 55-80 (accesible en línea: enero 2023)

RAINERI, Elena Sofia, Il trionfo della Morte di Palazzo Sclafani a Palermo, Tesi di Laurea, Università ca’Foscari de Venezia, curso 2017-2018

RENOUARD, Yves, «Conséquences et intérêts démographiques de la Peste noire de 1348», Annales, n.3, 1948, pp. 459-466

RIVOLI, Duc de, Études sur les Triomphes de Pétrarque, Gazette des Beaux Arts, abril-junio de 1887, pp.311-321: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203124q/f343.item

SCHILLER, Friedrich, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, Barcelona, Anthropos, 1999

SCLAFANI, Guido, «Il Trionfo della Morte di Palazzo Sclafani a Palermo. Suo significato e possibili riferimenti col Trionfo della Morte del Camposanto pisano», Memorie Domenicane, n. 33, 2002, pp. 214-225

SETTIS FRUGONI, Chiara, «Il tema dell’Incontro dei tre vivi e dei tre morti nella tradizione medievale italiana», Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche, CCCLXIV, 1967, vol, XIII, fasc. 3, pp. 145–251

SICA, Riccardo, «Studi ed ipotesi di attribuzione, Tra “memento mori” e “Surgite mortui et venite ad iudicium”. Il Trionfo della Morte’ negli affreschi rinvenuti a Monteforte Irpino», Sinestesieonline, n. 33, 2021, pp. 1-20

SOTO POSADA, Gonzalo “Introducción, traducción y notas a De contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae. Libri tres”, Revista Cuestiones Teológicas, n.45(103), pp.179-254

STEINHOFF, Judith. B., Sienese Paintig After Black Death. Artistic Pluralism, Politics, and the New Market, Cambridge, Cambridge Universtiy Press, 2007

STICHEL, Rainer, «Darstellungen des Trionfo della Morte in der nachbyzantinischen Kunst», Byzantinoslavica, XXXII, 1971, pp. 296-317

SUPINO, Iginio Benvenuto, Il Trionfo della morte e il Giudizio Universale nel Camposanto di Pisa, Roma, Tip. dell’Unione Cooperativa Editrice, 1894

TENENTI, Alberto, «La vie et la mort à travers l’art du XVè siècle», Cahiers des Annales, n. 8, 1952

TENENTI, Alberto, Il senso de l’amore e della vita nel Rinascimento, Torino, 1957

TENENTI, Alberto, La vie et la mort à travers l’art du XVè siècle, Serge Fleury-l’Harmattan, 1983

TENENTI, Alberto, La vie et la mort à travers l’art du XVè siècle, París, editions Allia, 2018

TESTI CRISTIANI, Maria Laura, «Il Trionfo della morte nel Camposanto monumentale di Pisa: temi macabri di meta del Trecento», Il trionfo della morte e le danze macabre. Atti del VI° convegno internazionale di Clusone, Clusone, Comune di Clusone, 1997, pp. 73-111

THON, Peter, «Bruegel’s Triumph of Death Reconsidered», Renaissance Quarterly, vol. 21, n.3, 1968, pp. 289-299

TOSCANO, Bruno, «Saggio INTRODUTTIVO» A MEISS, PITTURA A FIRENZE E SIENA DOPO LA MORTE NERA, TORINO, EINAUDI, 1982 (1951) pp. XVII-LIX

VALENTINER, Wilhelm R., «Le Maître du Triomphe de la Mort a Palerme» Gazette des Beaux Arts, 1937

VANBOSSELE, José, «De Brugse Metten en de Guldensporenslag volgens Egidius li Muisis, abt van de Sint-Maartensabdij in Doornik», De Leiegouw, année 58, 2016, pp. 185-201

VENTURI, Adolfo, «Les “Triomphes” de Petrarque dans l’art representatif», Revue de l’art ancien et modern, XX, 2, 1906, pp. 81-93

VERTOVA, Luisa, «La Morte Secca», Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, n. 36, 1992, pp. 103-128

Wolfgang STECHOW, «Millard Meiss, Painting in Florence and Siena after of Black Death», Magazine of Art, XLV, 1952, pp. 283-284

WEISBACH, Werner, «Petrarca und die bildende Kunst», Repertorium für Kunstwissenschaft, XXVI, 1903, pp. 265-287

WHITE, Lynn, «Indic elements in the Iconography of Petrarch’s Trionfo de la Morte», Speculum, XLIX, 1974, pp. 201- 221

WOOLF, Rosemary, The English Religious Lyric in the Middle Ages, Oxford, Clarendon, 1968

Descàrregues

Publicades

2023-11-01

Número

Secció

ARTICLES