Joana Maria ESCARTÍN BISBAL, La ciutat amuntegada. Indústria del calçat, desenvolupament urbà i condicions de vida en la Palma contemporània (1840-1940). Edicions Documenta Balear, Palma de Mallorca, 2001, 398 pp.

José Antonio Miranda Encarnación

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona