Més enllà de l’espectador: itineraris pel paisatge d’experiències i pràctiques de consum associat als nous paisatges audiovisuals.

Juan José Caballero

Resum


Aquest article s’interessa a assenyalar un seguit de canvis substancials que, en el decurs de les darreres dècades, han incidit sobre algunes de les experiències audiovisuals més innovadores. Es fixa, en concret, en el tipus de comportaments, les aptituds i les competències involucrades en el desenvolupament de l’exercici del diàleg comunicatiu que la societat actual sosté amb aquelles propostes tecnicoexpressives vinculades amb alguns dels nous formats, que s’han anat succeint al llarg de l’accelerat trànsit experimentat a nivell tecnològic, però també sensorial, estètic i receptiu, des del pas del domini analògic al digital, tot passant pel videogràfic.
Són abordats, en especial, les característiques i els protocols d’ús actual que delimiten i modulen tant l’accés com les rutines de consum audiovisual d’uns individus conformats com a usuaris d’un entorn mediàtic que ens modela a la vegada que s’esforça a adaptar-se a les condicions, circumstàncies i pràctiques socioculturals en què som inscrits.

Paraules clau


cinema expandit, espectador, exhibició, Internet, videoart

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/Materia2014.8.6

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona