Obraz Rosji, Białorusi i Ukrainy w językowej świadomości polskich studentów filologów (wyniki eksperymentu lingwistycznego)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFLM2019.9.6

Paraules clau:

porozumiewanie się interkulturowe, skojarzenia, stereotypy, kultura rosyjska, ukraińska i białoruska, filologia rosyjska.

Resum

Umiejętność właściwego porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur jest kluczowym atutem we współczesnym zglobalizowanym świecie. Jej jakość uzależniona jest od znajomości języka obcego oraz wiedzy jaką posiada jednostka o współrozmówcy. W celu pozyskania informacji na temat wyobrażeń funkcjonujących w świadomości polskich studentów na temat kultury rosyjskiej, białorukiej i uraińskiej, która odwierciedla ich wiedzę i może być przesłanką do przygotowania ich do kontaktów interkulturowych przeprowadzono eksperyment lingwistyczny. W badaniu zastosowano wśród 24 studentów filologii rosyjskiej test asocjacyjny i zebrano 555 polskojęzycznych swobodnych reakcji na zawarte w ankiecie bodźce dotyczące Rosji, Białorusi i Ukrainy. Wniki eksperymentu lingwistycznego pokazały, że generalnie obraz trzech kultur jest stereotypowy. Jednak wiedza respondentów o Rosji i Rosjanach, pozyskiwana w ramach kilkuletniego kształcenia akademickiego jest obszerniejsza niż o Białorusi i Białorusinach oraz Ukrainie i Ukraińcach. Wyniki badania pokazały również, że przygotowanie do kontaktów interkulturowych i zwiększenie szansy młodych ludzi na rynku pracy wymaga wprowadzenia zmian w programach akademickich.

Descàrregues

Publicades

2019-12-15

Número

Secció

Articles