Obraz Rosji, Białorusi i Ukrainy w językowej świadomości polskich studentów filologów (wyniki eksperymentu lingwistycznego)

Marzanna Karolczuk

Resum


Umiejętność właściwego porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur jest kluczowym atutem we współczesnym zglobalizowanym świecie. Jej jakość uzależniona jest od znajomości języka obcego oraz wiedzy jaką posiada jednostka o współrozmówcy. W celu pozyskania informacji na temat wyobrażeń funkcjonujących w świadomości polskich studentów na temat kultury rosyjskiej, białorukiej i uraińskiej, która odwierciedla ich wiedzę i może być przesłanką do przygotowania ich do kontaktów interkulturowych przeprowadzono eksperyment lingwistyczny. W badaniu zastosowano wśród 24 studentów filologii rosyjskiej test asocjacyjny i zebrano 555 polskojęzycznych swobodnych reakcji na zawarte w ankiecie bodźce dotyczące Rosji, Białorusi i Ukrainy. Wniki eksperymentu lingwistycznego pokazały, że generalnie obraz trzech kultur jest stereotypowy. Jednak wiedza respondentów o Rosji i Rosjanach, pozyskiwana w ramach kilkuletniego kształcenia akademickiego jest obszerniejsza niż o Białorusi i Białorusinach oraz Ukrainie i Ukraińcach. Wyniki badania pokazały również, że przygotowanie do kontaktów interkulturowych i zwiększenie szansy młodych ludzi na rynku pracy wymaga wprowadzenia zmian w programach akademickich.


Paraules clau


porozumiewanie się interkulturowe; skojarzenia; stereotypy; kultura rosyjska, ukraińska i białoruska; filologia rosyjska.

Text complet:

PDF (POLONÈS)


DOI: https://doi.org/10.1344/%25x

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2019 Marzanna Karolczuk

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons

Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes
Coordinador: Andrei Zaynuldinov
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: andrei.zainouldinov@ub.edu
http://revistes.ub.edu/index.php/AFLM

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona