Mapes mentals, geolingüística i talassonímia en el Migjorn de Mallorca

Antoni Miquel Lucas i Vidal

Resumen


La talassonímia del sud de Mallorca és un reflex de la percepció, cognició, relació espacial i les particularitats geolingüístiques que manifesten els mariners de la zona. S’analitzen els talassònims que han estat recopilats a partir d’entrevistes realitzades als pescadors professionals i recreatius dels principals ports del Migjorn de Mallorca, el que ha permès conformar un aplec dels noms de les pesqueres marítimes situades al sud de l’illa així com un mapa mental dels pescadors de la contrada. El mapa talassonímic resultant és la contribució al coneixement geogràfic d’aquest important sector marítim a la vegada que s’analitzen les claus que permeten explicar tant l’origen com la seva correcta interpretació.

Palabras clave


talassonímia; geografia de la percepció; mapes mentals; geolingüística; Migjorn de Mallorca

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona