Immigració estrangera en una ciutat petita. Adaptació i integració al Vendrell

Joan M. Colet Duran

Resumen


Aquesta comunicació vol donar a conèixer la dinàmica de la immigració estrangera en una ciutat petita com és el Vendrell (Tarragona). La descripció es farà a partir dels padrons municipals del 1991 i el 2001, que ens permeten fer un estudi sobre l’evolució d’aquest tipus d’immigració en els darrers deu anys i, també, sobre la distribució dels immigrants estrangers en el municipi, ja que les dades vénen donades per seccions censals. Es vol reflectir la problemàtica de l’adaptació i dels processos d’integració que comporta la immigració de persones que provenen d’altres països amb una cultura i uns costums diferents dels de la població autòctona de la ciutat receptora. Per això s’ha fet ús del mètode de l’enquesta per saber l’opinió que tenen els mateixos immigrants sobre temes com l’habitatge, el treball, l’escolarització dels nens i la sanitat.

Palabras clave


immigració estrangera; adaptació; integració; El Vendrell

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona