Estratègies educatives amb escolars magribins a Manlleu. El coneixement del medi social de procedència i les possibilitats de col.laboració interescolar

Anna Piella Cros, Joan Vera i Saucedo

Resumen


En els darrers anys, l’escolarització d’alumnat d’origen magribí d’incorporació tardana ha suposat un canvi radical pels centres de secundària avesats a una metodologia, unes estratègies i un alumnat molt diferent a l’actual. Si es vol donar sentit a l’estada a l’escola d’aquest col·lectiu magribí, en el període obligatori dels 12 als 16 anys, cal detectar i analitzar la seva problemàtica i anar a buscar en el lloc d’origen l’arrel d’aquestes dificultats en l’aprenentatge. Conèixer les mancances i les necessitats d’aquest col·lectiu, i endegar plans d’acollida i de treball individualitzat, és imprescindible per donar sentit a la seva estada a l’institut, per socialitzar-los i preparar-los perquè puguin accedir a una formació adequada que els permeti, el dia de demà, aspirar en igualtat de drets i deures que la resta de la població.

Palabras clave


Escolarització alumnat immigrant a secundària; dificultats d’adaptació i en l’aprenentatge; el coneixement del lloc de procedència; pla de treball individualitzat; Igualtat de drets i deures

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona