Identitats de les segones generacions d’immigrats marroquins a Barcelona a través del seu discurs

Marta Casas

Resumen


La presència de les segones generacions d‘immigrats a l’escola i altres àmbits d’integració sòcio-laboral, sovint és vista amb preocupació i desconfiança. La percepció que es té d’aquest col·lectiu, però, està basada en estereotips i prejudicis que, en bona part, són la causa d’aquesta visió negativa. Una anàlisi més acurada de la realitat d’aquest col·lectiu ha estat la motivació del meu estudi Fills de la immigració: identitats en les segones generacions d’immigrats marroquins a Barcelona. En aquesta comunicació vull reflexionar, a partir de materials obtinguts durant el meu treball de recerca, sobre com els referents culturals d’origen són només un dels elements entorn dels quals s’articula la identitat d’aquests joves (i no necessàriament el més important) a través del discurs obtingut mitjançant la realització d’entrevistes en profunditat.

Palabras clave


segones generacions; immigrats marroquins; identitat; prejudicis; estereotips; percepció de l’altre

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona