Internet i Ciències Socials. Una experiència de comunitat virtual a l'ensenyament secundari (Vallès Oriental, Barcelona)

J. Miquel Albert, Enric Alegre

Resumen


Les noves tecnologies de la comunicació estan canviant les relacions i el hàbits de les persones i els instituts d'ensenyament secundari s'han d'adaptar a aquests canvis. Si ens fixem en els exemples de Ciències Socials que es poden trobar a Internet, veurem que estem davant un ventall de possibilitats didàctiques molt gran que cal confirmar. D'aquesta manera es fa necessari Internet, per a mantenir l'ensenyament de les Ciències Socials en un context d'actualització i de modernització a l'hora de garantir qualitat didàctica.

Palabras clave


Noves tecnologies de la comunicació; IES; didàctica Ciències Socials; internet

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona