Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o en cas contrari, s'ha comunicat previament a Audens al correu revistaaudens@gmail.com)
 • El fitxer de la tramesa està en format de document de Microsoft Word.
 • El text està en Times New Roman, mida 12, interliniat 1,5. En el cas dels peus de pàgina, mida 10 i interliniat 1,15. El títol en mida 20.

 • Les citacions i la bibliografia del final de l'article segueixen el sistema APA 6th Edition.
 • Conté un “Abstract” (resum) i paraules clau (separades per ";") en l'idioma original de la tramesa
 • Idioma de l'article: català, castellà o anglès.

Directrius per a l’autor/a

La revista Audens accepta articles en català (idioma exclusiu de la monografia, amb traducció opcional), així com en castellà i anglès, per als articles independents. 

 1. Font: Times New Roman, mida 12. En el cas dels peus de pàgina, mida 10.
 2. Interlineat: 1,5. En el cas dels peus de pàgina, interlineat: 1,15.
 3. Títol: centrat, Times New Roman mida 20.
 4. Extensió: de 7 a 20 pàgines (negociable segons el tipus d'article).
 5. Sistema de citació: APA 6th Edition (juntament amb la bibliografia al final de l'article).
 6. Ha de contenir “Abstract” (resum), es pot incorporar la traducció d'aquest al anglès, castellà i català si l'autor ho considera oportú. Però un resum en l'idioma original és obligatori.
 7. Ha de contenir, sota “Abstract”, las paraules clau de l'article.
 8. Idioma de l'article: català, castellà o anglès.
 9. El document com a tal està anonimitzat, es a dir, no conté el nom, correu ni universitat de l'autor o autora.
 

MISCEL·LÀNIA

Els articles d'aquesta secció es publiquen gradualment i s'adhereixen al número de la revista iniciat per la monografia semestral. El nivell tècnic dels articles depèn del criteri de l'autor, amb la qual cosa és possible tractar qüestions més concretes. A més, tot i que el gruix de la secció el constitueixen artícles acadèmics, cap la possibilitat de que hi constin també ressenyes o entrevistes.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803