Trameses

Actualment aquesta revista no accepta trameses.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o en cas contrari, s'ha comunicat previament a Audens al correu revistaaudens@gmail.com)
 • El fitxer de la tramesa està en format de document de Microsoft Word.
 • El text està en Times New Roman, mida 12, interliniat 1,5. En el cas dels peus de pàgina, mida 10 i interliniat 1,15. El títol en mida 20.

 • Les citacions i la bibliografia del final de l'article segueixen el sistema APA 6th Edition.
 • Conté un “Abstract” (resum) i paraules clau (separades per ";") en l'idioma original de la tramesa
 • Idioma de l'article: català, castellà o anglès.

Directrius per a l’autor/a

La revista Audens accepta articles en català (idioma exclusiu de la monografia, amb traducció opcional), així com en castellà i anglès, per als articles independents. 

 1. Font: Times New Roman, mida 12. En el cas dels peus de pàgina, mida 10.
 2. Interlineat: 1,5. En el cas dels peus de pàgina, interlineat: 1,15.
 3. Títol: centrat, Times New Roman mida 20.
 4. Extensió: de 7 a 20 pàgines (negociable segons el tipus d'article).
 5. Sistema de citació: APA 6th Edition (juntament amb la bibliografia al final de l'article).
 6. Ha de contenir “Abstract” (resum), es pot incorporar la traducció d'aquest al anglès, castellà i català si l'autor ho considera oportú. Però un resum en l'idioma original és obligatori.
 7. Ha de contenir, sota “Abstract”, las paraules clau de l'article.
 8. Idioma de l'article: català, castellà o anglès.
 9. El document com a tal està anonimitzat, es a dir, no conté el nom, correu ni universitat de l'autor o autora.
 

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803