Sòcrates i Plató avui: un no sé què que què sé jo

Autors/ores

  • Daniel Mansilla Moro

Paraules clau:

ignorància, discurs, veritat, text, diàleg, contradicció, misteri

Resum

El text vol servir de porta d’entrada a les filosofies de Sòcrates i de Plató. Més que presentar un resum dels seus continguts fonamentals, la intenció de l’article és proposar un mètode de lectura, prenent com a punt de partida l’excepcional riquesa dels seus plantejaments. Direm: en aquest cas, allò més profund no apareix atenent simplement al contingut, a allò que es diu, sinó que és necessari posar atenció també a la manera com es diu; en el diàleg entre contingut i forma es troba l’or de les seves filosofies. A través d’aquest procediment, la fermesa que se sol assignar a aquests autors s’ensorra, i la contrarietat i el misteri entren a formar una part essencial del seu programa.

Descàrregues

Publicades

2019-06-21 — Actualitzat el 2023-05-09

Versions

Número

Secció

MISCEL·LÀNIA