Universitat en temps de pandèmia: de l'emergència a l'oportunitat

Autors/ores

  • Ares Cruz-Hernández Universitat de Barcelona, Facultat d'Educació, Departament de Didàctica i Organització Educativa, https://orcid.org/0000-0001-7980-7226
  • Isaac Calduch Universitat de Barcelona, Facultat d'Educació, Departament de Didàctica i Organització Educativa, https://orcid.org/0000-0003-0516-3768

Paraules clau:

pandèmia, educació superior, universitat, docència mixta

Resum

En l’àmbit universitari, com en molts altres, la pandèmia ha fet encara més evidents les virtuts i carències del sistema. La realitat de la institució universitària confinada no és totalment nova, sinó que la universitat ja vivia en un estat de confinament sostingut. En aquest sentit, la resposta que ha donat el sistema universitari a la pandèmia, la docència en línia d’emergència, ha sigut improvisada, lenta i reproductiva. És important que la reconstrucció de la universitat no es basi a tornar a l’antiga normalitat, sinó que es converteixi en una oportunitat de transformar la universitat i aconseguir els propòsits originaris de la reforma universitària iniciada amb el procés de Bolonya i els objectius marcats en l’agenda 2030.

Biografies de l'autor/a

Ares Cruz-Hernández, Universitat de Barcelona, Facultat d'Educació, Departament de Didàctica i Organització Educativa,

Graduada en Pedagogia. Màster en Innovació i Canvi Educatiu. Doctoranda en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona. Membre del grup d'investigació consolidat FODIP (UB) i de l'Observatori Internacional de la Professió docent. Les seves línies d'investigació es centren en l'educació superior, el Scholarship of Teaching and Learning i la formació docent.

Isaac Calduch, Universitat de Barcelona, Facultat d'Educació, Departament de Didàctica i Organització Educativa,

Graduat en Pedagogia. Màster en Innovació i Canvi Educatiu. Doctorand en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona. Membre del grup d'investigació consolidat FODIP (UB), de l'Observatori Internacional de la Professió docent i de l'Observatori de l'Estudiant de la Universitat de Barcelona. Les seves línies d'investigació es centren en l'educació superior, els conceptes llindars i la formació docent.

Referències

Fernández Enguita, M. (2020). Una pandemia imprevisible ha traído la brecha previsible. Cuaderno de campo. https://bit.ly/31cEsXj Galán, V. (2011). La adaptación de los métodos de enseñanza al plan Bolonia. eXtoikos, 4. https://bit.ly/2IrH118 García-Peñalvo, F. J. (2020). El sistema universitario ante la COVID-19: Corto, medio y largo plazo. Universídad. Una conversación pública sobre la universidad. https://bit.ly/2YPUeXU García-Peñalvo, F. J., Corell, A., Abella-García, V., & Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. Education in the Knowledge Society, 21(12), 1-26. https://doi.org/10.14201/eks.23013 Simon, J., Benedí, C., & Blanché, C. (2013). La semipresencialidad como respuesta a los nuevos retos de la universidad. La visión de las universidades de la Xarxa Vives. Octaedro. Tarabini, A. (2020). ¿Para qué sirve la escuela? Reflexiones sociológicas en tiempos de pandemia global. Revista de Sociología de la Educación-RASE, 13(2) Especial, COVID-19, 145-155. https://doi.org/10.7203/RASE.13.2.17135 Wallace, L., & Young, J. (2010). Implementing Blended Learning: Policy Implications for Universities. Online Journal of Distance Learning Administration, 13(4). https://bit.ly/379d8Nu

Descàrregues

Publicades

2020-11-02

Número

Secció

MONOGRAFIA