Equip editorial

DIRECTOR I EDITOR

David Bueno i Torrens, Universitat de Barcelona, Spain.

Professors de la Facultat de Biologia, segons la temàtica dels articles i de cada Volum.

Com a revista de divulgació creada per estudiants de la Facultat, amb un objectiu evidentment centrat en la formació acadèmica, el procés de revisió és diferenciat del d'una revista estrictament científica. Els articles són revisats pel editor i altres autors de cada número, considerant aspectes tant formals relacionats amb les pràctiques professionals de la divulgació com científics pel que fa al contingut. A més, participaran altres professors de la Facultat, segons la temàtica abordada en cada número.

Aquest enfocament assegura que la revisió no només cobreixi la precisió científica, sinó també la capacitat dels estudiants per comunicar les complexitats de la investigació d'una manera comprensible pel públic no especialitzat. D'aquesta manera, es fomenta una experiència integral que abraça tant l'aspecte científic com les habilitats de comunicació, contribuint a la formació més ampla dels estudiants participants.