Sobre la revista

Focus i abast

La ciència s’ha d’entendre com una important àrea de participació social, que és la base conceptual de la democràcia, de manera que tothom qui ho vulgui pugui sentir-se implicat en els debats científics que ens fan avançar socialment i tècnicament, i esdevenir copartícip dels avenços cientificotècnics en igualtat de condicions i també de responsabilitats. Per això, l’accés a una cultura científica adequada als no especialistes ha de ser una prioritat.

En aquest context, la revista digital B-ON (Biologia On-Line) publica articles de divulgació de la ciència escrits per estudiants dels graus, postgraus, màsters i doctorat de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Això els permet, d’una banda, iniciar-se en la formació de la  divulgació científica; d’altra, apropar a la societat, amb paraules planeres però amb textos científicament rigorosos, alguns dels molts projectes de recerca que es fan a la Facultat de Biologia, amb les seves troballes i aplicacions, i amb l'opinió d’alguns dels seus protagonistes.

Els autors mantenen el Copyright dels seus articles, i són responsables del seu contingut.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

En tractar-se d'una revista feta per estudiants com a part de la seva formació acadèmica, la revisió dels articles serà feta per l'editor i pels altres autors de cada número de la revista, i inclourà aspectes formals relatius a la pràctica professional de la divulgació i també científics pel que fa al contingut. També participaran altres professors de la facultat, en funció dels continguts de cada número.

Freqüència de publicació

Des de l'any 2024, la freqüència de publicació serà de 1 Volum anual, que es publicarà durant el mes de juliol.

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

Autors dels articles

Els autors dels articles que es publiquen a Biologia On-Line són estudiants dels graus, másters i programes de doctorat que s'imparteixen a la Facultat de Biologia, que volen tebnir una experiència en el camp de la divulgació científica com a part de la seva formació acadèmica.

Els autors mantenen el Copyright dels seus articles, i són responsables del seus contingut.

Normes de publicació

Els articles han de ser enviats directament al director i editor de la revista (Dr. David Bueno; dbueno@ub.edu). Els poden enviar tant estudiants que vulguin participar d'aquest projecte divulgatiu com també professorat de la facultat que vulgui inclouire aquesta opció en els treballs curriculars del seu estudiantat. En tots els casos es valorarà la conveniància de la temàtica i la qualitat divulgativa. Caldrà ajustar-se al format dels articles, que s'enviarà als autors quan solicitin participar d'aquest projecte.

Història de la revista

La ciència i la tècnica tenen un impacte cabdal en tots els aspectes de la nostra vida, i hi confiem bona part del nostre futur. Només cal que fem una ullada al nostre voltant. Des dels objectes més quotidians fins als més sofisticats tractaments biomèdics tenen el seu origen en la ciència o bé en són conseqüència. La ciència s’ha d’entendre com una important àrea de participació social, que és la base conceptual de la democràcia, de manera que tothom qui ho vulgui pugui sentir-se implicat en els debats científics que ens fan avançar socialment i tècnicament, i esdevenir copartícip dels avenços cientificotècnics en igualtat de condicions i també de responsabilitats. Per això, l’accés a una cultura científica adequada als no especialistes hauria de ser una prioritat.
En aquest context, la Universitat com a institució obeeix a tres objectius principals:
generar, acumular i transmetre coneixement. I dins la Universitat de Barcelona, els objectius primordials de la Facultat de Biologia són generar, acumular i transmetre coneixements relatius a tots els aspectes de la biologia. Bona part d’aquests objectius s’assoleixen dins la mateixa Facultat, amb la formació de professionals a través de la docència en graus i postgraus i amb el treball de multitud de grups de recerca.

Tanmateix, sovint la societat resta aliena a la recerca que es fa dins la Facultat, malgrat majoritàriament es financi amb fons públics i les descobertes i aplicacions que es generen acabin revertint en la societat. És per aquests motius que l’any 2011 va néixer la revista digital Biologia On-Line (B-ON), escrita per estudiants dels graus de Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Bioquímica i Ciències Ambientals com a part dels  seus Pràcticums de 4t curs. D’una banda, per a iniciar-los en la divulgació científica; d’altra, per apropar a la societat, amb paraules planeres però amb texts científicament rigorosos, alguns dels molts projectes de recerca que es fan a la Facultat de Biologia, amb les seves troballes i aplicacions, i amb la opinió d’alguns dels seus protagonistes.

Si la cultura eixampla el nostre pensament i ens ajuda a ser més lliures, el coneixement i la difusió cultural de la ciència són clarament imprescindibles per garantir la nostra llibertat d’opinió i elecció en un món regit per la ciència i la tècnica. Esperem de tot cor (un cor biològic) que aquesta revista digital, escrita amb el cervell (també biològic) serveixi a aquests objectius.