Mirem a sota la catifa?

Autors/ores

  • Daphne Jacome

Resum

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, el mot contaminació és definit com la “Disminució de la qualitat d’algun recurs per addició o barreja amb materials aliens, sovint com a resultat de l’activitat de l’home o d’altres organismes ”. Es fa necessària una apreciació. Hi ha contaminants apreciables a ull nu, com les ampolles de plàstic i contaminants no apreciables, com els PCB (bifenils policlorats). Però a banda d’això, cal matissar la naturalesa del contaminant. Pot ser química (hidrocarburs, insecticides, matèria orgànica, fems...), o física (nuclear, lumínica, acústica o electromagnètica). Si alguna vegada t’has banyat a les platges de Barcelona i t’has preguntat sobre l’impacte urbà i la salubritat de les aigües de bany, aquest article et pot interessar.

Número

Secció

Articles