El dopatge: Una ruleta Russa

Autors/ores

  • Irene Anton

Resum

El dopatge ha perjudicat reputacions de grans esportistes al llarg de la història, ha destruïtcarreres victorioses i vides senceres. Però tot i ser plenament conscients dels perills, tantpsíquics com físics, que acompanyen el consum de substàncies prohibides, cada poquessetmanes apareixen als mitjans de comunicació notícies sobre desqualificacions i sancions aatletes pels seus resultats positius en tests de substàncies dopants. Què és el que empenyaquests professionals a creuar aquesta delicada línia? Quin és el preu a pagar? I quins són elsnous reptes dels equips de metges i científics interessats a expandir els límits humans en lacompetició esportiva?

Descàrregues

Número

Secció

Divulgació d'Aspectes legals i gestió de projectes