Com la covariància evolutiva ens va fer respirar malament

Autors/ores

  • Paula Mei Varela Blanco
  • Linus Hernández

Resum

S'ha suggerit que la morfologia i mida dels individus de les poblacions humanes presenta una correlació amb el clima i el gradient latitudinal. Seguint la regla d'Allen, per tal d'evitar la transferència de calor amb l'entorn, en latituds més equatorials els humans tendeixen a ser alts i esvelts, mentre que als pols és el contrari per tal de conservar la calor corporal. En relació amb aquesta idea, la morfologia de la cavitat nasal també seguiria aquesta teoria i
estaria vinculada a la forma en la qual se condiciona l'aire per arribar al pulmó en condicions òptimes de temperatura i humitat. Els individus en climes freds o secs haurien de tenir una major superfície de la mucosa nasal en relació amb el volum d'aire de les fosses nasals que els individus en climes càlids i humits, ja que les superfícies més grans afavoreixen l'intercanvi de calor amb l'aire que entra, escalfant-lo. Es teoritza que, a mesura que les primeres poblacions d'Homo es van traslladar cap als climes més freds d'Euràsia, els nassos van evolucionar per escalfar l'aire inhalat, fent-se més prims i estrets. Malgrat això, estudis recents han trobat que la cavitat nasal en si mateixa pot no ser suficient per condicionar l'aire que entra als pulmons, pot ser la morfologia nasal podria no estar seleccionada amb el gradient ecològic sinó amb l'evolutiu. Si és així, com es fa l'aire condicionat a l'Homo de cara plana? I hi ha un motiu conegut per al canvi de forma del nas?

Descàrregues

Publicades

2022-07-04

Número

Secció

Treballs d'Ecologia Evolutiva