Metabolisme lipídic: LPL

Autors/ores

  • Javier Moreno

Resum

La lipoproteïna lipasa (LPL) és un enzim localitzat a la llum dels capil·lars sanguinis, unit a uns sucres presents a les parets endotelials amb els que té elevada afinitat. La seva funció és degradar els triacilglicerols que circulen en sang associats a lipoproteïnes carregades de lípids que s'han de distribuir arreu de l'organisme. La seva importància rau en l'implicació en una patologia que actualment està prenent una difusió epidèmica: l'obesitat...

Número

Secció

Articles