Què hi ha amagat, entre el blat?

Autors/ores

  • Anna Escuin Talaveró

Resum

La pèrdua de biodiversitat als conreus és conseqüència de la intensificació agrària sorgida als anys 60. Els canvis en l'estructura del paisatge i les pràctiques agrícoles afecten la conservació de la biodiversitat dels agrosistemes i el manteniment de determinades funcions ecològiques com la protecció dels conreus. Per aquest motiu és necessari conèixer la importància de la gestió agrícola i del context paisatgístic per poder desenvolupar mètodes que permetin reduir la pressió ambiental lligada a les activitats agràries i millorar les funcions ecosistèmiques. Així doncs, el objectius actuals de grup de recerca Ecologia dels Sistemes Agrícoles són: estudiar la biodiversitat dels marges i de les vores dels conreus en relació a l'estructura del paisatge, estudiar l'efecte de les pràctiques agrícoles sobre la biodiversitat dels conreus i dels marges, dissenyar pràctiques per la conservació de la biodiversitat, comprendre l'efecte de les invasions biològiques sobre la biodiversitat i dissenyar pràctiques per augmentar la resistència a les invasions.

Número

Secció

Articles