Sobre la revista

Focus i abast

Humanitats Digitals / Digitals Humanities és una revista que publica íntegraments tots els articles català i anglès per cobrir un camp científic que a Catalunya encara està per consolidar: les humanitats digitals. La revista es proposa incentivar el debat acadèmic des d’una perspectiva epistemològica, però també documental i en relació amb l’emmagatzematge i gestió de dades. Comptarà amb tres seccions:

 

  1. Dossier
  2. Miscel·lània
  3. Ressenyes bibliogràfiques i documentals.

 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

HD/DH publica exclusivament articles originals i inèdits.

Tots els articles tramesos estan subjectes a una valoració inicial del Consell de Redacció de la Revista pel que fa a l’adequació als objectius editorials i a la qualitat científica.

Si la valoració és favorable, els articles presentats com a estudis de recerca són sotmesos a avaluació de doble cec de persones expertes en la matèria, alienes a la Càtedra i al Consell de Redacció, abans d’acordar-ne la publicació.

La selecció dels avaluadors és competència del Consell de Redacció, que té en compte els mèrits acadèmics, científics i l'experiència professional dels especialistes. En l’avaluació es valoren: l’originalitat del text; la qualitat i el rigor del treball, incloent-hi la informació en què es basen les hipòtesis i la validesa de les dades teòriques i empíriques i de la interpretació que se’n fa; l’oportunitat i la rellevància de l’estudi per a la discussió de problemes en la seva àrea de recerca; la presentació i la redacció del text; i l’adequació de la bibliografia citada.

Els autors rebran el resultat de l’avaluació i, si cal, hauran d’incorporar-hi les modificacions proposades pels avaluadors en el termini que se’ls indiqui.


Garantia d’avaluació de doble cec

Per tal d’assegurar la integritat de l’avaluació de doble cec, els autors han d’enviar els articles originals sense les seves dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum). Aquestes dades cal entrar-les directament a la plataforma de la Revista.

  1. Els autors han d’eliminar del document les dades personals i evitar les autocitacions. En cas que se’n facin, han de ser prou neutres perquè la lectura del text durant l’avaluació cega no permeti identificar-les com a autocitacions.
  2. La identitat dels autors ha de ser eliminada també de les propietats del fitxer.

La informació amb les dades d’autoria s’afegirà en la darrera fase de la revisió.

Freqüència de publicació

Revista biannual, de 240 pàgines, en format digital i eBook, i de la qual només se n’imprimiran 50 exemplars.

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona

La revista Humanitats Digitals-Digital Humanities s'acull a la següent declaració ètica i de bones pràctiques de la UB:

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE).

És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi:

http://hdl.handle.net/2445/97665

Consell de redacció i Consells assessors

Editor-Director

Dr. Agustí Colomines i Companys
Professor titular d’història contemporània, director de la Càtedra Josep Termes i IP del GRENPoC, GRPRE 2017 SGR 1098, Universitat de Barcelona.


Editors-Redactors

Sra. Gemma Caballer i Albareda
Bibliotecària del CRAI Biblioteca de Reserva, Universitat deBarcelona i professora col·laboradora UOC.

Dr. Marc Macià i Farré
Investigador postdoctoral d’història contemporània i membre del grup de recerca GRENPoC, Universitat de Lleida-UOC.


Consell de redacció

Dr. Pau Alsina González
Professor de cultures digitals, societat de la informació i el coneixement, director d’Artnodes, Universitat Oberta de Catalunya.

Dr. Jordi Argelaguet i Argemí
Professor titular de ciència política, Universitat Autònoma de Barcelona i director del Centre d'Estudis d'Opinió, Generalitat de Catalunya.

Dra. Núria Bel i Rafecas
Catedràtica (acreditada) de tecnologies del llenguatge i investigadora de de l’Institut de Lingüística aplicada, Universitat Pompeu Fabra.

Dra. Laura Borràs i Castanyer
Professora associada literatura i IP del Grup de Recerca Consolidat Hermeneia, Universitat de Barcelona.

Dr. Xavier Espluga
Catedràtic de llatí, Universitat de Barcelona.

Sr. Ricard Faura i Homedes
Cap del Servei d’inclusió i capacitació digital, Generalitat de Catalunya.

Dr. Jordi Ibarz i Gelabert
Professor agregat d’història contemporània, Universitat de Barcelona.

Dra. Aurora Madaula i Giménez
Investigadora dels grups de recerca GRENPoC, Universitat de Barcelona, i del GRENS, Universitat Pompeu Fabra.

Sr. Xavier Marcet i Gisbert
Professor associat de negocis i president de Lead to Change, Universitat Pompeu Fabra.

Sr. Pedro Nilsson-Fernàndez
Associació d'Humanitats Digitals CatalanesUniversity College Cork, Irlanda.

Sr. Genís Roca i Verard
President de RocaSalvatella i codirector del postgrau “Transformació digital de les organitzacions”, Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Miquel Térmens i Graell
Professor titular de biblioteconomia i documentació i director del Màster d’Humanitats Digitals, Universitat de Barcelona.

Dr. Joan Ramon Veny-Mesquida
Professor de literatura Catalana i director de la Càtedra Màrius Torres, Universitat de Lleida.


Consell assessor internacional

Dr. Mark Alfano
Professor de filosofia, Technische Universiteit Delft.

Sr. Lluís Anglada i de Ferrer
Director de l’Àrea de Ciència Oberta, CSUC.

Dr. Carles Boix i Serra
Catedràtic Robert Garrett de política i afers públics, Woodrow Wilson School, Princeton University.

Sr. Elies Campo
Director de creixement, acords i desenvolupament empresarial de Telegram

Dra. Lourdes Cirlot Valenzuela
Catedràtica d’art, Universitat de Barcelona.

Dra. Mariona Coll Ardanuy
Investigadora en lingüística computacional, The Alan Turing Institute.

Dr. Antoon De Baets
Catedràtic d'història, ètica i drets humans, Universitat de Groningen, i coordinador de la Network for Concerned Historians.

Dra. Liah Greenfeld
Catedràtica de sociologia i ciències polítiques, Boston University.

Dr. Ignasi Labastida i Juan
Responsable de la Unitat de Recerca i Innovació del CRAI, Universitat de Barcelona, i president d’SPARC Europe.

Dr. Maria Llombart Huesca
Professora d’estudis hispànics, Université Paul Valéry-Montpellier III.

Dr. Antoni Malet Tomàs
Catedràtic d’història de la ciència, Universitat Pompeu Fabra.

Sra. Mónica Nepote
Directora del Projecte e-Literatura, Centre de Cultura Digital, Ciutat de Mèxic.

Dr. Francesc Núñez i Mosteo
Professor de sociologia, Universitat Oberta de Catalunya.

Sr. Vicent Olmos i Tamarit
Editor de l’Editorial Afers.

Dr. Sergi Pardos-Prado
Catedràtic de política comparada, Universitat de Glasgow.

Dr. Toine Pieters
Catedràtic d’història de la ciència, Universiteit Utrecht.

Dr. Anaclet Pons Pons
Catedràtic d’història contemporània, Universitat de València.

Dra. Clara Ponsatí i Obiols
Catedràtica d’economia, University of Saint Andrews.

Sr. Gil Press
CEO gPress.

Dr. Antonio Rojas Castro
Investigador de la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.

Dr. Xavier Sala i Matin
Catedràtic Jerome and Matthew Grossman de desenvolupament econòmic i macroeconomia, Columbia University.

Dra. Rosi Song
Catedràtica d’estudis hispànics, Universitat de Durham.

Dr Michael Witmore
Director de la Folger Shakespeare Library.

Col·laborador/a

Agraïm al Grup Transversal, la Fundació Catalunya-La Pedrera, l'Ajuntament de La Fatarella i Atas Corp, S.L.U. el suport per publicar en català i traduir a l'anglès els contiguts de la revista.

Història de la revista

La Càtedra Josep Termes, creada el 2012 i dirigida pel Dr. Agustí Colomines i Companys, és una càtedra temàtica de la Universitat de Barcelona, adscrita al Departament d'Història i Arqueologia. La Càtedra fomenta la investigació, la formació del personal investigador i la transferència de coneixement per promoure el diàleg entre les humanitats i la tecnologia.

La Càtedra Josep Termes inclou el Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPoC), format per historiadors, sociòlegs i científics polítics, i reconegut per AGAUR, GRPRE 2017 SGR 1098. Pretén, per tant, una vocació interdisciplinària i global, d'aquí que des del 2020 impulsi la publicació de la revista acadèmica "Humanitats Digitals. Digital Humanities".