CALL FOR PAPERS

2020-04-29

La relació entre les Humanitats Digitals (HD) i les biblioteques ha esdevingut, aquests darrers anys, un tema de reflexió important que està generant una extensa bibliografia, tot i que les dinàmiques de penetració i consolidació no són les mateixes arreu. La pluralitat és ben palesa: a Catalunya estem lluny encara de realitats com les que presenten els informes de RLUK o el de LIBER, tot i que tenim les HD en el nostre horitzó.  Ens trobem, com exposava molt encertadament Lluís Anglada —Director de l’Àrea de Ciència Oberta del CSUC— fa uns mesos al Blok de BiD, en un moment clau, en el qual el futur està en construcció i on “no hi ha altra «recepta» que la d’arremangar-se i posar-s’hi”. Aquest primer número de la revista HD/DH Humanitats Digitals/Digital Humanities pretén promoure la reflexió sobre la relació de les Humanitats Digitals i les biblioteques en aquest moment concret de “construcció”, nodrint-se també d’aportacions foranies que ens ofereixin aproximacions a altres sinergies i realitats. 


Aquest monogràfic de HD/DH Humanitats Digitals/Digital Humanities té l'objectiu de:

  • Analitzar quina és la situació actual de les Humanitats Digitals a casa nostra i reflexionar sobre el paper que han de tenir les biblioteques en aquest nou context.

  • Reflexionar sobre els nous rols i habilitats que han de tenir els bibliotecaris i com han d’afrontar les noves demandes de les que són objecte: assessorament en temes relacionats amb la propietat intel·lectual, en mètodes de recerca (mineria de text i visualització de dades, etc.), en metadades o linked open data, en accés obert, etc.

  • Explorar els reptes que planteja aquest nou paradigma a diferents nivells: gestió de la col·lecció, reutilització i nous usos del patrimoni, col·laboració amb docents, accessibilitat, tractament tècnic, equipaments i programaris, finançament, gestió de llicències i drets, formació del personal, etc.

  • Valorar els estàndards de digitalització per a Humanitats Digitals usats actualment, així com les tendències emergents que cerquen reutilitzar els materials digitalitzats.

  • Identificar i compartir projectes i iniciatives relacionades amb les Humanitats Digitals que s’estiguin portant a terme a biblioteques universitàries i de recerca.


Obrim aquesta crida a comunicacions amb l’objectiu d’oferir una plataforma de reflexió i difusió de contribucions diverses al voltant d’aquest moment de canvis i incerteses. Quin paper han de jugar les biblioteques en aquest nou context? Estem identificant en quines àrees específiques podem aportar valor? Estem fent front al canvi de necessitats dels usuaris i configurant serveis que donin resposta a aquesta nova realitat? Els professionals que treballem a biblioteques, ens estem erigint com a col·laboradors, socis o proveïdors de serveis dels projectes que estan en marxa, o ens estem mantenint al marge? És possible que gràcies a les Humanitats Digitals les biblioteques patrimonials i de recerca estiguin davant de l’oportunitat de prestigiar el sector? Les respostes a aquestes i moltes altres qüestions resten obertes, i aquest primer número de la revista HD/DH Humanitats Digitals/Digital Humanities ofereix la possibilitat als professionals del sector a reflexionar sobre aquells aspectes que considerin claus.