Call for Papers: "Matèria. Revista internacional d’Art", número 24

2023-10-19

Monogràfic: “La recerca i la docència de la Història  de  l’art. Desafiaments actuals”

Data d’aparició: primer semestre de 2025

Coordinació: Rosa Alcoy i Lucía Lahoz

La intenció d’aquest monogràfic és introduir la reflexió i el debat sobre els desafiaments i problemes que afronta en l’actualitat la Història de l’art, sigui en el camp de la recerca o en el de la docència. Es tracta d’encarar una disciplina amb un recorregut llarg, que ha viscut etapes diverses i formes d’implementació que depenen d’aquelles i d’aquells que han estat capaços de representar-la. La disciplina conviu actualment amb formes d’estudi que sovint entronquen amb patrons d’anàlisi que, amb objectius diversificats, neixen del contacte amb d’altres disciplines. Per tant, cal plantejar-se justament aquest compromís per advertir fins on és lícit trencar el motlle en relació als objectius del passat i fins on podem entendre els paràmetres que realment ens acosten als que son considerats elements focals dels nostres estudis.

El debat sobre aquest tema ens afecta, a unes i altres, si tenim interès pels materials i els desenvolupaments artístics. En aquest sentit, ens aboca a conquerir reptes molts importants dels quals també en depèn la valoració que es faci del nostre treball. La història de l’art és capaç d’integrar continguts i formes d’expressió artística que s’imposen operar a partir del real, o del model real, sense evadir-se del joc amb l’ideal i l’imaginari. Estudia el que ha estat projectat i ha avançat des de la creativitat, sense que mai no tinguem la potestat de controlar-ho tot o d’aspirar a subjectar aquesta creativitat global als nostres idearis particulars.

L’any 2025 pot ser un moment pertinent per a donar a conèixer aquestes reflexions, que haurem bastit des d’ara mateix. No aspirem a publicar un pamflet monolític sobre el que ha de ser, a revelar una teoria sense fissures o a definir un normativa a seguir sense superar obstacles. La idea és anar al fons de les qüestions que afecten la valoració actual de la Història de l’art. Per això, pensem que és pertinent integrar enfocaments i reflexions que s’hagin generat des d’un estudi seriós de cada qüestió i s’hagin compromès amb la nostra matèria d’estudi. Si tot plegat, revisades seguretats i dissidències, ens ajuda a rebatre o a millorar algunes de les lleis i tendències consolidades, aquelles que potser no s’adapten bé a les exigències de la nostra disciplina o són susceptibles de canviar, haurem aconseguit l’objectiu.

Anotem un seguit de grans punts a debat, que poden ajudar a emmarcar els articles d’aquest monogràfic:

La programació (i prospectiva) dels objectius en l’estudi de l’art

El món de les revistes i els articles: normatives, formats i continguts

El concepte de llibre de recerca en el marc de l’estudi de l’art

Els índexs d’impacte i les cites. Local i global, nacional i internacional (...)

Metodologies. L’univers de les idees i el positivisme. Metodologies i interdisciplinarietat (pluridisciplinari i disciplinar)

La intel·ligència artificialis. Les noves tecnologies i el món del coneixement

Recerca i divulgació. La transferència i els seus objectius. Grups d’investigació, recerca individual i projectes. La transferència i els seus objectius. 

 Del Grau al doctorat. La recerca i el pla docent. El tema de les optatives i la obligatorietat en les etapes dels ensenyaments. La formació en la recerca.

Cal entendre que no són els únics temes a tractar i també que, molt plausiblement, no tots es podran tractar amb prou extensió. També que molts d’ells es poden interrelacionar quan sigui oportú segons la perspectiva adoptada en cada article.

El volum monogràfic, núm. 23 de la revista Matèria, obre la convocatòria per rebre articles al voltant del tema “LA RECERCA I LA DOCÈNCIA DE LA HISTÒRIA  DE  L’ART. DESAFIAMENTS ACTUALS” i ens situa de ple en la nostra època, encara que l’experiència de partida i els camps dels nostres estudis puguin fer referència a totes les manifestacions artístiques en qualsevol dels seus períodes, aplicacions i interaccions.

El articles es poden es poden fer arribar al web fins l’1 de desembre del 2024.