Més enllà de l’espectador: itineraris pel paisatge d’experiències i pràctiques de consum associat als nous paisatges audiovisuals.

Autors/ores

  • Juan José Caballero Departament d’Història de l’Art/ESCAC, UB

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2014.8.6

Paraules clau:

cinema expandit, espectador, exhibició, Internet, videoart

Resum

Aquest article s’interessa a assenyalar un seguit de canvis substancials que, en el decurs de les darreres dècades, han incidit sobre algunes de les experiències audiovisuals més innovadores. Es fixa, en concret, en el tipus de comportaments, les aptituds i les competències involucrades en el desenvolupament de l’exercici del diàleg comunicatiu que la societat actual sosté amb aquelles propostes tecnicoexpressives vinculades amb alguns dels nous formats, que s’han anat succeint al llarg de l’accelerat trànsit experimentat a nivell tecnològic, però també sensorial, estètic i receptiu, des del pas del domini analògic al digital, tot passant pel videogràfic.
Són abordats, en especial, les característiques i els protocols d’ús actual que delimiten i modulen tant l’accés com les rutines de consum audiovisual d’uns individus conformats com a usuaris d’un entorn mediàtic que ens modela a la vegada que s’esforça a adaptar-se a les condicions, circumstàncies i pràctiques socioculturals en què som inscrits.

Referències

AUMONT, Jacques, Moderne? Comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts, París, Cahiers du Cinéma (21e siècle), 2007.

BATAILLE, George, L’expérience intérieure, París, Éditions du Minuit, 1995.

BELLOUR, Raymond, «Sauver l’image», a R. Bellour, L’entre-images 2. Mots, Images, París, POL, 1995-1996

BELLOUR, Raymond, L’Entre-images. Photo. Cinéma. Vidéo, París, La Différence, 2002.

BENJAMIN, Walter, «La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica», Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1987.

BONITZER, Pascal, «La surface video», a Pascal Bonitzer, Le champ aveugle. Essais sur le cinéma, París, Cahiers du Cinéma / Gallimard, 1982, p. 39-44.

BOURRIAUD, Nicolas, Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004.

CHATEAU, Dominique, Nouveau cinéma, nouvelle semiólogie, París, UGE, 1979.

DANEY, Serge, Perseverancia: Conversaciones con Serge Toubiana, Buenos Aires, El Amante, 1998.

DUGUET, Anne-Marie, «La fiction vidéo entre le cinéma et la télévision», Diversos autors, Actes du colloque Vidéo, fiction et Cie, Montbelliard, CAC (Centre d’Action Culturelle), s.p., 1984.

GAUDREAULT, André, Cinéma et attaction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe, París, CNRS Éditions, 2008.

KOTZ, Liz, «Video projection: The space between screens», T. Leighton (ed.), Art and the Moving Image. A Critical Reader, Londres, Tate Publishing / Afterall, 2008.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean, L’écran global, París, Éditions du Seuil, 2007.

MOURÉ, José, Vers une esthétique du vide au cinéma, París, L’Harmattan, 1997.

MULVEY, Laura, Death 24x a Second. Stillness and the Moving Image, Londres, Reaktion Books, 2007.

RANCIÈRE, Jacques, El espectador emancipado, Castelló, Ellago, 2010.

RENAUD-ALAIN, Alain, «La nouvelle architecture de l’image. L’arrivée du numérique rappelle la révolution de l’architecture il y a un siècle», Cahiers du cinéma [París], núm. 583, octubre de 2003.

VIRILIO, Paul, La máquina de visión, Madrid, Cátedra (Col. Signo e Imagen), 1989.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES