Un element misteriós en algunes escenes d’adoració flamenques

Autors/ores

  • Teresa Vicens Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2016.10-11.3

Paraules clau:

pintura flamenca, Roger van der Weyden, iconografia, Nativitat, Epifania, evangelis apòcrifs

Resum

La rica imaginació de Hieronymus Bosch, que avui se’ns presenta tan enigmàtica, sovint té com a punt de partida històries, figures, creences, temes o interpretacions recurrents en l’època medieval. Aquesta aportació pretén repassar algunes representacions de l’Adoració del Nen Jesús per part de la Mare de Déu i sant Josep, dels pastors o dels Reis d’Orient fetes per pintors flamencs del segle xv que presenten detalls moltes vegades poc vistosos però que, un cop descoberts, l’espectador modern es pregunta si tenen un significat i, si el tenen, quin és. En alguns casos, sembla que els antics relats apòcrifs, tan en voga al llarg de l’Edat Mitjana, proporcionen possibles respostes.

Referències

BLUM, Shirley Nielsen, Early Netherlandish Tryptics. A study in patronage, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1969.

BOSING, Walter, El Bosco 1450 (?)-1516. Entre el Cielo y el Infierno, Colònia, B. Taschen, 1989.

COLLELL, Jaume, Catalunya a Palestina, Barcelona, Imp. germans Subirana, 1900, p.3-28.

DAVIES, Martin, Rogier van der Weyden, Londres, Phaidon, 1972.

DE VOS, Dirck, Rogier van der Weyden: L’oeuvre complete, Paris, Hazan, 1999.

Il combattimento di Adamo, edició d’Antonio Battista i Bellarmino Bagatti, Jerusalem, Franciscan Printing Press, 1982.

La Caverna dei Tesori, edició d’Antonio Battista i Bellarmino Bagatti, Jerusalem, Franciscan Printig Press, 1980.

Los Evangelios apócrifos, edició d’Aurelio de Santos Otero, Madrid, La Editorial Católica, 1979

MÂLE, Émile, L’art religieuse de la fin du Moyen Âge en France, Paris, Armand Colin, 1908.

MARINI-CLARELLI, M. V., «Apocrifi» Enciclopedia dell’arte medievale, vol. II, Roma, Istituto della enciclopèdia italiana, 1991.

Meditations of the Life of Christ, an Illustrated Manuscript of the XIV century, edició d’Isa Ragusa i Rosalie B. Green, Princeton Univ. Press, 1961.

PANOFSKY, Erwin , Los primitivos flamencos, Madrid, Cátedra, 1981.

PIJOAN, Josep , “Un nou viatge a Terra Santa en català [1323]”, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 1907, p. 370-384.

SCHILLER, Gertrud, Iconography of Christian Art, Londres, Lund Humphries, 1971.

SURIANO, Francesco, Il trattato di Terra Santa e dell’Oriente, edició de Girolamo Golubovich, Milà, Tip. Editrice Artigianelli, 1900.

The revelations of St. Birgitta of Sweden: liber caelestis, edició de Denis Searby, Oxford University Press, 2006-2015.

VORAGINE, Jacques de, La Légende dorée, edició sota la direcció d’Alain Boureau, Paris, Gallimard, 2004.

VORÁGINE, Santiago de la, La leyenda dorada, 1, Madrid, Alianza, 1982.

WILSON, Adrian i Wilson, Joyce Lancaster, A Medieval mirror. Speculum Humanae Salvationis, 1324- 1500, Los Angeles, Londres, The University of California Press, 1984.

VON DER OSTEN, Gert, “Der blick in die Geburtshöhle” Kölner Domblatt, 1964, vol. 23-24, p.341-358; 1967, vol. 26-27, p.111-114.

YARZA, Joaquín, «La “Adoración de los Magos”, Museo del Prado», El Bosco y la tradición pictórica de lo fantástico, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2006.

Descàrregues

Número

Secció

Perseguint una grilla: antecedents per a Bosch