Del tecnovivio al retorn de l’experiència escència presencial: troballes en els casos d’Artificial i Flores a quien corresponda

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2023.22.5

Paraules clau:

arts vives, tecnovivio, convivio, co-presencialitat, interactivitat, experiència mediatitzada, processos creatius, esdeveniment escènic

Resum

A partir de les experiències dels col·lectius teatrals xilens Teatro del Terror, amb la seva obra Artificial (2021), i el col·lectiu La disvariada, amb el seu treball Flores a quien corresponda (2021), analitzo les troballes principals que ambdós grups van fer en el procés de trànsit des de la seva tasca creativa virtual —en el context de la pandèmia de SARS-CoV2 —, fins al retorn a les sales d'assaig i a l'exhibició presencial de llurs obres. L'objectiu d'aquesta reflexió és l'observació de possibles recursos i pràctiques adquirides durant els processos de creació telemàtica, que tinguin possibles aplicacions i siguin potencialment útils, en el marc de l'ús de metodologies creatives presencials.

Biografia de l'autor/a

Constanza Blanco, Universidad de Chile

Núcleo Arte, Politica y Communitas (NaPyc)

Universitat Autónoma de Barcelona – Institut del Teatre

Referències

BAUMAN, Z, Vida de consumo, México, Fondo de Cultura Económica, 2007

BENNET, S., MATON, K, y KERVIN, L., «The “Digital Natives” Debate: A Critical Review of the Evidence», British Journal of Educational Technology, vol. 39, n. 5, 2008, p. 775-786

COLOMER, J., La formación y gestión de públicos escénicos en una sociedad tecnológica, Madrid, Fundación autor, 2013

CORNAGO, O, Ensayos sobre teoría escénica, Madrid, Ababa, 2015

DUBATTI, J., «Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo», Revista Colombiana de las Artes Escénicas, vol.9, 2015, p. 44-54

DUBATTI, J., «Artes conviviales, artes tecnoviviales, artes liminales: pluralismo y singularidades (acontecimiento, experiencia, praxis, tecnología, política, lenguaje, epistemología, pedagogía)», Avances, vol. 30, 2021. Disponible en https://revistas.unc.edu.ar/index.php/avances/article/view/33515

FISCHER-LICHTE, E., La estética de lo performativo, Madrid, Abada, 2011

GARCÍA, F., GÉRTRUDIX-BARRIO, F., DURÁN-MEDINA, J. F., GAMONAL-ARROYO, R., «Señas de identidad del “nativo digital”. Una aproximación teórica para conocer las claves de su unicidad», Cuadernos de Documentación Multimedia, vol. 22, 2011, p. 110-127. https://doi.org/10.5209/rev_CDMU.2011.v22.38339

GROYS, B., Arte en flujo: ensayos sobre la evanescencia del presente, Buenos Aires, Caja negra, 2016

HARARI, Y. N., «Dataism Is Our New God», New Perspectives Quarterly, vol. 34, 2017, p. 36-43

JENKINS, H., Textual Poachers, Television and Participatory Culture, New York, Routledge, 1992

MURRAY, J., Hamlet on the Holodeck: the future of narrative in cyberspace, Cambridge, MIT Press, 1997

PHELAN, P., Unmarked. The politics of performance, Londres, Routledge, 1993

PRENSKY, M., «Digital Natives, Digital Immigrants», On the Horizon, MCB University Press, vol. 9, n. 5, 2001, p. 1-6

TOFFLER, A., The third wave, New York, Morrow, 1980

Descàrregues

Publicades

2023-11-01

Número

Secció

ARTICLES