La esclavitud femenina en la Roma Antigua. Famulae, ancillae et seruae, Carla Rubiera Cancelas

David Muñoz González

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/Lectora2016.22.23

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Creative Commons License

EDITEN: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona