Informació per als bibliotecaris/àries

Recomanem a les biblioteques de recerca que incloguin aquesta revista en el seu llistat de revistes electròniques. Aquest sistema de publicació de codi obert també és adequat per a les biblioteques universitàries com a suport per a les obres creades pels membres de les facultats associades (vegeu Open Journal Systems).