Informació per als autors/ores

Els i les autores s'han de registrar en la revista per poder fer una tramesa. Si ja està registrat/da, simplement ha d'ingressar per a començar el procés d'enviament.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word o RTF.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

Tots els textos enviats passen per un procés de revisió editorial d'un mínim de dues avaluacions externes (double blind peer review). Les valoracions són enviades a les autores o autors per mitjà de les coordinadores editorials.

Llengües de la revista i política d'originals

Els textos poden ser escrits en català, castellà, gallec, euskera, anglès, francès, italià o portuguès. 

Els articles han de ser originals i no es poden enviar simultàniament a altres revistes. Lectora fa servir el detector de plagi URKUND. 

S'han d'enviar en suport informàtic, preferiblement en word o rtf.

Política de gènere

Lectora fomenta les bones pràctiques de gènere i per això promou la incorporació de la categoria de gènere en la recerca i l'ús de llenguatge inclusiu.

Guia d'estil

Els textos poden correspondre als apartats següents: "Miscel·lània" (assaig sobre qüestions de gènere), "Ressenyes", "Creació" i "Entrevistes".

L'extensió màxima dels articles i entrevistes és de 40.000 caràcters (amb espais). Per a les ressenyes simples és d'entre 5.000 i 6.000 caràcters (amb espais), i per a les ressenyes dobles és d'entre 7.000 i 8.000 caràcters (amb espais). Les ressenyes, a més, no inclouran ni peus de pàgina ni referències bibliogràfiques.

Les notes, que no podran ser exclusivament bibliogràfiques, aniran a peu de pàgina.

Les referències bibliogràfiques de les citacions aniran a dins del text i s'indicarà entre parèntesis el cognom de l'autor/a, any de publicació i pàgina. Exemple: (Riera, 2006: 14-16).

Les citacions de més de cinc línies aniran en un paràgraf nou, separades del text per una línia en blanc abans i després, sense cometes.

La bibliografia (només la citada en el treball) anirà al final per ordre alfabètic. Les referències hauran de citar-se com s'indica a continuació:

- Llibres: Cognom, Nom (any de publicació), Títol, Ciutat, Editorial.
Exemple: Bartrina, Francesca (2001), Caterina Albert, Víctor Català. La voluptuositat de l´escriptura, Vic, Eumo.

- Edicions: Cognom, Nom (ed.) (any de publicació), Títol, Ciutat, Editorial.
Exemple: Riera, Carme, Meri Torras i Isabel Clúa (eds.) (2002), Perversas y divinas, València, Excultura.

- Articles de revistes: Cognom, Nom (any de publicació), "Títol", Revista, número: pàgines.
Exemple: Carbonell, Neus (1997), "Feminisme, modernitat i narrativa en Dolors Monserdà", Lectora, 3: 19-26.

- Capítols de llibres col·lectius: Cognom, Nom (any de publicació),"Títol", Títol del llibre, Nom Cognom (ed.), Ciutat, Editorial: Pàgines.
Exemple: Coll, Mercedes (2000), "Crítica cinematográfica y feminismo", Feminismo y crítica literaria, Marta Segarra i Àngels Carabí (eds.), Barcelona, Icaria: 159-170.

- Documents web: Cognom, Nom (any de publicació [si es coneix]),"Títol del document", Nom del site, pàgina (si n'hi ha).
Exemple: Sabadell, Joana (2003), "Xénero e modelos literarios nacionals", Vieiros. Estudios Galegos, 30/10/2003.

-Les cites de fonts clàssiques s’adequaran, sempre que sigui possible, a l’establert en els diccionaris.

Exemple : Glare, P.G.W. (ed.) (1982), Oxford Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press.

Lidell, H.G. i R. Scott (eds.) (1996), A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press.

Els articles i les entrevistes han d'anar acompanyats d'un resum de 8-10 línies i de 3-5 paraules clau en la llengua del text. A més, han d'anar acompanyats de les traduccions, al castellà i a l'anglès (si el text està escrit en una altra llengua), del títol, resum i paraules clau.

En cas que es vulgui aportar alguna imatge, l'autor/a s'ocuparà de la gestió dels drets d'autor corresponents i d'enviar-la en un arxiu separat jpg.

 

DOSSIER

Monogràfic temàtic. La revista encarrega la seva coordinació a especialistes.

Fer una tramesa nova a la secció DOSSIER.

MISCEL·LÀNIA

Inclou articles de temàtica diversa.

Fer una tramesa nova a la secció MISCEL·LÀNIA.

RESSENYES

Ressenyes de publicacions científiques i de creació recents que aportin coneixement nou als estudis de gènere.

Fer una tramesa nova a la secció RESSENYES.

CREACIÓ

Creació feta per dones en diferents gèneres i àmbits: literatura, arts visuals, còmic...

Fer una tramesa nova a la secció CREACIÓ.

Avís de drets d'autor/a

Els/les autor/es conserven els drets d’autoria i atorguen a Lectora: revista de dones i textualitat el dret exclusiu de difusió, durant un any des de la publicació a la revista, a partir del qual l’obra serà disponible simultàniament sota una Llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada de Creative Commons que, si no si indica el contari, permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.

Els autors i autores són lliures de fer acords contractualsaddicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista, un cop transcorregut un any des de la seva aparició.

S’encoratja els autors i autores a reproduir la seva obra en línia (en repositoris institucionals, temàtics o a la seva pàgina web, per exemple) passat el període de difusió en exclusivitat a la revista, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu The Effect of Open Access, en anglès).

 

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor/a o revisor/a, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector/a, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803