Informació per als autors/ores

Els i les autores s'han de registrar en la revista per poder fer una tramesa. Si ja està registrat/da, simplement ha d'ingressar per a començar el procés d'enviament.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat simultàniament a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word o RTF.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista», i segueix els Criteris de la Universitat de Barcelona
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

Llengües de la revista i política d'originals

Els textos poden ser escrits en català, castellà, gallec, euskera, anglès, francès, italià o portuguès. 

Els articles han de ser originals i no es poden enviar simultàniament a altres revistes. Lectora fa servir el detector de plagi URKUND. 

S'han d'enviar en suport informàtic, preferiblement en word o rtf.

Política de gènere

Lectora fomenta les bones pràctiques de gènere i per això promou la incorporació de la categoria de gènere en la recerca i l'ús de llenguatge inclusiu. Així mateix, se suggereix als i les autores que el text de l'article informi sobre si les dades d'origen de la recerca tenen en compte el sexe, amb la finalitat de permetre la identificació de possibles diferències.

Guia d'estil

Els textos poden correspondre als apartats següents: "Miscel·lània" (assaig sobre qüestions de gènere), "Ressenyes", "Creació" i "Entrevistes". La redacció segueix els Criteris de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/cub/criteris.php).

L'extensió màxima dels articles i entrevistes és de 40.000 caràcters (amb espais). Per a les ressenyes simples és d'entre 5.000 i 6.000 caràcters (amb espais), i per a les ressenyes dobles és d'entre 7.000 i 8.000 caràcters (amb espais). Les ressenyes, a més, no inclouran ni peus de pàgina ni referències bibliogràfiques.

Les notes, que no podran ser exclusivament bibliogràfiques, aniran a peu de pàgina.

Les referències bibliogràfiques de les citacions aniran a dins del text i s'indicarà entre parèntesis el cognom de l'autor/a, any de publicació i pàgina. Exemple: (Riera, 2006: 14-16).

Les citacions de més de cinc línies aniran en un paràgraf nou, separades del text per una línia en blanc abans i després, sense cometes.

La bibliografia (només la citada en el treball) anirà al final per ordre alfabètic. Les referències hauran de citar-se com s'indica a continuació

(per més indicacions, consultar els números inmediatament anteriors):

     - Llibres: Cognom, Nom (any de publicació), Títol, Ciutat, Editorial.
Exemple: Bartrina, Francesca (2001), Caterina Albert, Víctor Català. La voluptuositat de l´escriptura, Vic, Eumo.

     - Edicions: Cognom, Nom (ed.) (any de publicació), Títol, Ciutat, Editorial.
Exemple: Riera, Carme, Meri Torras i Isabel Clúa (eds.) (2002), Perversas y divinas, València, Excultura.

     - Articles de revistes: Cognom, Nom (any de publicació), "Títol", Revista, número: pàgines.
Exemple: Carbonell, Neus (1997), "Feminisme, modernitat i narrativa en Dolors Monserdà", Lectora, 3: 19-26.

     - Capítols de llibres col·lectius: Cognom, Nom (any de publicació),"Títol", Títol del llibre, Nom Cognom (ed.), Ciutat, Editorial: Pàgines.
Exemple: Coll, Mercedes (2000), "Crítica cinematográfica y feminismo", Feminismo y crítica literaria, Marta Segarra i Àngels Carabí (eds.), Barcelona, Icaria: 159-170.

     - Documents web: Cognom, Nom (any de publicació [si es coneix]),"Títol del document", Nom del site, pàgina (si n'hi ha).
Exemple: Sabadell, Joana (2003), "Xénero e modelos literarios nacionals", Vieiros. Estudios Galegos, 30/10/2003. 

     - Cites de fonts clàssiques: s’adequaran, sempre que sigui possible, a l’establert en els diccionaris.
Exemple: Lidell, Henry George i Robert Scott (eds.) (1996), A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press

Els articles i les entrevistes han d'anar acompanyats d'un resum de 8-10 línies i de 3-5 paraules clau en la llengua del text. A més, han d'anar acompanyats de les traduccions, al castellà i a l'anglès (si el text està escrit en una altra llengua), del títol, resum i paraules clau.

En cas que es vulgui aportar alguna imatge, l'autor/a s'ocuparà de la gestió dels drets d'autor corresponents i d'enviar-la en un arxiu separat jpg.

Seccions

Dossier monogràfic

Monogràfic temàtic. La revista encarrega la seva coordinació a especialistes.

Fer una tramesa nova a la secció DOSSIER

Miscel·lània

Inclou articles de temàtica diversa, sempre dins el focus i abast de la revista.

Fer una tramesa nova a la secció MISCEL·LÀNIA.

Ressenyes

Ressenyes de publicacions científiques recents (darrers 2 anys) que aportin coneixement nou als estudis de gènere. La secció no accepta trameses ni ressenyes ja fetes. Per tal de mantenir la confidencialitat i evitar els conflictes d'interessos, la selecció dels títols a ressenyar i de les persones ressenyadores és exclusiva del Consell Editorial i del Comité Científic. N'obstant això, si voleu fer-nos arribar propstes de llibres, podeu contactar amb lectora@ub.edu.

Creació

Creació feta per dones en diferents gèneres i àmbits: literatura, arts visuals, còmic, etc. La secció no accepta trameses. Si voleu fer una proposta, podeu contactar amb lectora@ub.edu

Avís de drets d'autoria

Els autors i les autores conserven els drets d’autoria i atorguen a Lectora: revista de dones i textualitat el dret de difusió. L’obra serà disponible simultàniament sota una Llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada de Creative Commons que, si no si indica el contari, permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.

Els autors i autores són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

S’encoratja els autors i autores a reproduir la seva obra en línia (en repositoris institucionals, temàtics o a la seva pàgina web, per exemple) passat el període de difusió en exclusivitat a la revista, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més difusió i citacions (vegeu The Effect of Open Access, en anglès).

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor/a o revisor/a, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector/a, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803