Indexació

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte 

CARHUS Plus+: sistema de classificació dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats

CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas en Ciencias Sociales y Humanas
DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Clarivate)

ERIH PLUS: European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

FECYT. Calidad de Revistas Científicas Españolas

INDEX COPERNICUS: ICI World of Journals

LATINDEX/LATINDEX 2.0: Sistema de información para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

MIAR: Matriu d'Informació per a l'Anàlisi de Revistes

RESH: Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades

SCOPUS (Elsevier)

 

Bases de dades bibliogràfiques

ISOC: Base de datos bibliográfica de Ciencias Sociales y Humanidades del CSIC
MLA International Bibliography
 

 ULRICH'S Global Serials Directory

 

Portals de revistes d'accés obert

DOAJ: Directory of Open Access Journals
RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert

 

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

 

ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources

 

Portals amb informació sobre copyrights de les revistes 

Dulcinea: derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas

Categoría: verde

 

Sherpa/Romeo: Publisher copyright policies & self-archiving Categoría: verde

 

Sumaris 

Dialnet Plus: portal bibliográfico de literatura científica hispana
JournalTOCs: scholarly journal tables of contents