Letras escarlata. Estudos sobre a representación da menstruación, Teresa Bermúdez Montes y Mônica Heloane Carvalho de Sant’Anna (eds.)

Meri Torras Frances

Text complet:

PDF (Español)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Creative Commons License

EDITEN: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona