Escrita e mulleres. Doce ensaios arredor de Virginia Woolf. Belén Fortes (coord.)

Mónica Folgueiras López

Resum


-

Text complet:

PDF (Galego)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Creative Commons License

EDITEN: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona