Journal, de Fabrice Neaud: una obra a contracorrent

Pepe Gálvez (guionista)

Resum


Aquest article repassa algunes de les manifestacions més destacades del còmic autobiogràfic, posant especial atenció en les creacions de temàtica gai. Aquesta visió global sobre el gènere contextualitza una anàlisi minuciosa de l’obra autobiogràfica de Fabrice Neaud, Journal, on convergeixen temes cabdals relacionats amb els límits –ètics i estètics– de la representació i el qüestionament del concepte de privacitat o de propietat de la imatge.

Paraules clau


còmic; autobiografisme; temàtica gai; privacitat

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Creative Commons License

EDITEN: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona