Imatges del món i miralls literaris. L'escriptura metaficcional en l'obra de Carme Riera

Carme Gregori Soldevila

Resum


L'article proposa una anàlisi, com a eix vertebrador de la literatura de Carme Riera, dels elements que, a l'interior de la diègesi, giren l'atenció cap a la mateixa condició literària del text i cap als mecanismes de construcció i de funcionament que li són propis; és a dir, d'aquells elements que posen de manifest el caràcter ficcional de l’obra i mitjançant els quals s'hi planteja un pacte metaficcional. L'autoconsciència i l'autoreferencialitat del text metaficcional trenquen amb la il·lusió mimètica pròpia del pacte realista per a plantejar una reflexió sobre l'artifici dels sistemes de captació del real per part de la literatura, deixant al descobert els límits i els codis que regeixen les relacions entre literatura i realitat. La denúncia de la ficcionalitat del text, l'atenció al procés d'escriptura, la presència dels referents de la tradició literària i el paper actiu en la interpretació del text són els principals mecanismes metaficcionals que podem trobar en la literatura de Carme Riera. La percepció de la dimensió metaficcional de la literatura de Carme Riera es presenta amb la voluntat de contribuir a la comprensió de la poètica de l’autora.


Paraules clau


Carme Riera; metaficció; autoconsciència literària; lector; doble

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Creative Commons License

EDITEN: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

Lectora: revista de dones i textualitat está indexada en: SCOPUSCarhus Plus 2010LatindexUlrich'sDICEMLARESHISOCCIRCMIARDulcineaRevista Reconeguda UB (2010-2013), DialnetRACODOAJERIH PLUS.

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona