Precisions sobre les àrees dialectals en el català del nord del País Valencià

Andreu Beltran Zaragozà

Resum


Passats trenta anys des de l’aprovació de la llei d’ús i ensenyament del valencià i considerant els canvis socials i culturals de la nostra societat, tenint en compte la inevitable desaparició de les generacions nascudes abans de la guerra civil, decidírem dur a terme una petita enquesta dialectal centrada en els pobles que van conformar el castell o setena de les Coves de Vinromà. Set pobles i d’altres situats al sud en els límits del Maestrat històric, amb la finalitat de comprovar la vitalitat del lèxic en les diferents formes i variants fonètiques, delimitar i precisar-­‐‑ ne l’abast territorial i extraure conclusions relacionades amb dominis senyorials medievals, repoblació o amb àrees geogràfiques i centres d’influència.

Paraules clau


dialectes catalans; valencià septentrional; tortosí meridional; lèxic català normatiu; variants fonètiques

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia
Contacte principal: Alejandra Guzmán Almagro
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona
Pàgina web: http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM
Adreça electrònica: aguzman@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona