Repeticions lèxiques i poètica de la repetició: De l'Alexandra de Licòfron a la Kassandra de C. Wolf

Autors/ores

Paraules clau:

Licòfron, Alexandra, Homer, repetició lèxica, δέμας, Art allusiva.

Resum

Aquest treball intenta analitzar alguns exemples de repetició licofronea a l´estil homèric, evitant la literalitat. Aquests exemples cal emmarcar-los en el conegut principi de la imitatio cum variatione, segons va assenyalar magistralment G. Giangrande en el seu treball «Art allusiva and Alexandrian Poetry». Tot estudi sobre l´estil de Licòfron ha de començar ressaltant que la fredor preciosista del poeta doctus en l´exposició dels fets va ser resultat de l´absència de πάθος i del caràcter arcà de la seva poesia obscura i alexandrina i això també es palesa en les repeticions. Centrem la nostra reflexió en el mot δέμας, entre d´altres mots repetits, en poca distància de versos, a l´Alexandra, perquè no és fàcil comprendre la poesia de Licòfron, tot i que imiti Homer, i intentem donar algunes explicacions sobre aquestes repeticions.

Descàrregues

Publicades

2020-03-05

Com citar

Clúa, J. A. “Repeticions lèxiques I poètica De La repetició: De l’Alexandra De Licòfron a La Kassandra De C. Wolf”. Anuari De Filologia. Antiqua Et Mediaeualia, vol. 2, no. 9, Mar. 2020, pp. 17-26, https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/30948.