Equip editorial

Editors

Lluís Agustí, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona

Maite Comalat Navarra, Facultat de Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (Universitat de Barcelona), Spain