Sobre la revista

Focus i abast

Les contribucions de l’Anuari es presenten en quatre blocs.

  • Un primer bloc dedicat a la història, amb contribucions que analitzen la història de la impremta i l’edició, la història de la lectura, i la història de les biblioteques i els arxius. 
  • Un segon bloc centrat en els llibres i l’edició, amb articles focalitzats en la col·laboració entre editorials i biblioteques, el panorama dels llibres infantils i juvenils, els estudis i la recerca sobre edició i hàbits lectors, la lectura fàcil, les publicacions periòdiques, l’edició electrònica, el comerç del llibre i la traducció.
  • Un tercer bloc dedicat a les biblioteques, públiques, escolars, universitàries, especialitzades i centres patrimonials.
  • I, en darrer lloc, un quart bloc orientat a la lectura, entre els infants i els joves, entre els universitaris, la lectura digital i els estudis i la recerca sobre la lectura i la promoció de la lectura a les biblioteques públiques i les llibreries.

A més, cada nova edició de l’Anuari intenta ampliar la mirada incorporant algunes novetats amb capítols que permeten tenir una visió més àmplia sobre allò que ha passat al voltant de la lectura, els llibres i les biblioteques.

La revista es dirigeix a professionals i acadèmics de l'àmbit del llibre i les biblioteques, i estudiants o altres persones interessades en aquestes disciplines.

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles són revisats pels editors de la revista i, si escau, per un expert del consell assessor.

Publicació oberta

L’Anuari es publica biennalment amb articles que apareixen al llarg de l’any, dins d'un número obert «en curs de publicació», de manera que els diferents treballs van sortint periòdicament fins a completar el número vigent.

Volums anteriors

El títol anterior d'aquesta publicació és Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura (ISSN 2014-0088) i és accessible a: https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/index.

Història de la revista

L’Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura és una publicació que s’inicià el curs 2009-2010 amb la voluntat de recollir l’estat de la qüestió i el balanç d’actuacions pel que fa a la recerca, la creació i la difusió al voltant d’aquests tres àmbits a Catalunya.

Fins a l’any 2017 l’Anuari va ser l’activitat més destacada de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, adscrit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i que havia estat creat l’any 2008 pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. L’Observatori es va dissoldre amb la constitució del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) que va tenir lloc l’any 2017.