Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

Els articles segueixen una estructura similar que ha de contemplar els següents apartats:

1.   Presentació

2.   Panorama actual

3.   Estudis i recerca

4.   Difusió i divulgació

5.   Publicacions

6.   Tendències

7.   Bibliografia (aquí hi anirà tot el material, inclosos aquells que no es comenten i només se citen. Recomanem que no siguin més de 10 referències)

Pautes d'estil:

Les persones autores han de seguir els Criteris del Llibre d'estil de la Universitat de Barcelona: https://www.ub.edu/llibre-estil/criteris.php.

L'idioma de publicació de l'Anuari és el català.

Pautes per a la bibliografia:

Les referències bibliogràfiques completes han d'aparèixer de manera conjunta al final del text, introduïdes per la paraula "Bibliografia" i ordenades alfabèticament pel cognom del primer autor o del primer element de la referència i l'any de publicació. Les referències s'han de fer d'acord amb l'adaptació catalana de les normes ISO 690 i ISO 690-2, elaborada per Assumpció Estivill i Cristóbal Urbano.

Exemple de referència de monografia:

Pattie, Ling-yuh W.; Cox, Bonnie Jean (eds.) (1996). Electronic resources: selection and bibliographic control. New York: Haworth Press.

Exemple de referència d'article de revista:

Larsgaard, Mary Lynette (1996). "Dades espacials en format digital en cartoteques universitàries: 'un altre format i prou?'". Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 18 (gen.–juny), p. 75–82.

Willet, Perry (1996). "The Victorian Women Writers Project: the library as a creator and publisher of electronic texts". The public-access computer systems review, vol. 7, no. 6. <http://epress.lib.uh.edu/pr/v7/n6/will7n6.html>. [Consulta: 03/01/2008].

Exemple de referència de contribució en una monografia:

Hirons, Jean (2002). "AACR2 and seriality". En: Jones, Wayne; Ahronheim, Judith R.; Crawford, Josephine (eds.). Cataloguing the web: metadata, AARC, and MARC 21. Lanham, MD: Scarecrow Press, p. 31–34.

Exemple de referència de recurs electrònic:

The European Library (2005). <http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html>. [Consulta: 05/10/2009].

La data de consulta ha d'anar entre claudàtors, precedida de la paraula "Consulta", dos punts i un espai. S'ha d'indicar en la forma numèrica completa, separada per barres inclinades: 00/00/0000.

Pautes per a les fotografies:

Recordeu que les fotografies que es poden incloure respectant els drets d’autor són portades de llibre o imatges de pàgines web. Si voleu il·lustrar amb alguna altra imatge assegureu-vos que són lliures de drets.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803