La traducció a Catalunya (2020-2021)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/ABLL.2022.7.009

Paraules clau:

Traducció, Traducció literària, Literatura traduïda, Traductors

Resum

La traducció ha seguit tenint un paper força rellevant en el món editorial a Catalunya durant els anys 2020 i 2021. Malgrat la pandèmia, no hi ha hagut davallades significatives en la producció i aquesta ha estat similar a la del bienni previ a la Covid-19. A partir de l'anàlisi de les dades de l'ISBN, el percentatge de traduccions respecte de l’edició total a Catalunya segueix sent molt alt, per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol. Unes poques llengües europees i el japonès acaparen el gruix de traduccions publicades a Catalunya (anglès, de manera molt destacada, seguit de francès, castellà, italià, alemany i català). El japonès segueix sent prominent per les traduccions de manga, sobretot al castellà. En les traduccions entre català i castellà, hi ha un fort desequilibri: és molt més important la del castellà cap al català que a l'inrevés, i el gruix de traducció del castellà correspon a llibre infantil. Pel que fa a les matèries, la literatura i els llibres infantils són les traduccions més habituals. Durant el període analitzat es destaca la importància d’alguns títols literaris traduïts i la seva rellevància i qualitat. Els premis a la traducció han continuat centrats en aquesta traducció literària, classificats per llengües font i gèneres, i atorgats per institucions, de manera destacada les universitats públiques. Les trobades i reunions científiques al voltant de la traducció es van haver d'adaptar a la situació sanitària excepcional. Algunes es van suspendre, però moltes d'altres van tenir un format digital, la qual cosa permet en alguns casos recuperar-ne ara les sessions enregistrades.

Biografia de l'autor/a

Pere Comellas Casanova, Universitat de Barcelona

Professor del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos

Descàrregues

Publicades

2023-03-17