Martín RODRIGO y ALHARILLA, La marina mercante de vapor en Barcelona (1834-1914), Barcelona, Museu Marítim de Barce- lona, 2017, 276 pp.

Jordi Ibarz

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona