Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i el Big Data als Serveis de Medicina Intensiva

Autores/as

  • Jordi Morillas Hospital de Barcelona-SCIAS

DOI:

https://doi.org/10.1344/rbd2020.48.28966

Palabras clave:

big data, medicina intensiva, TIC, informació i comunicació

Resumen

Les noves tecnologies han capacitat als serveis de medicina intensiva per poder obtenir i gestionar grans quantitats d’informació que venen de diverses fonts. Aquesta informació s’obté amb diferents dispositius que conformen les TIC (tecnologia de la informació i la comunicació). Les grans bases de dades o Big Data contribueixen a millorar el coneixement i per tant a elaborar millors estratègies de tractament. Amb aquestes possibilitats apareixen un seguit de reptes que ens haurem de plantejar com poden ser: la manera d’obtenir les dades, com canvia la relació del personal sanitari amb el pacient, quin nivell de fiabilitat tenen les dades, com es protegeixen, qui n’és el propietari i com es comparteixen, etc.

Biografía del autor/a

Jordi Morillas, Hospital de Barcelona-SCIAS

Cap de servei de Medicina Intensiva del Hospital de Barcelona SCIAS.

Citas

1. Burrell, A.R., D. Elliott, and M.M. Hansen, ICT in the ICU: using Web 2.0 to enhance a community of practice for intensive care physicians. Crit Care Resusc, 2009. 11(2): p. 155-9.

2. Plumb, J.J., et al., Technology meets tradition: The perceived impact of the introduction of information and communication technology on ward rounds in the intensive care unit. Int J Med Inform, 2017. 105: p. 49-58.

3. Pamplin, J., et al., Improving Clinician Decisions and Communication in Critical Care Using Novel Information Technology. Mil Med, 2019.

4. Andrea De Mauro, M.G.a.M.G. What is Big Data? A Consensual Definition and a Review of Key Research Topics. 2015 [cited 2019; Available from: http://dx.doi.org/10.1063/1.4907823.

5. Cosgriff, C.V., L.A. Celi, and D.J. Stone, Critical Care, Critical Data. Biomed Eng Comput Biol, 2019. 10: p. 1179597219856564.

6. Nunez Reiz, A., M.A. Armengol de la Hoz, and M. Sanchez Garcia, Big Data Analysis and Machine Learning in Intensive Care Units. Med Intensiva, 2018.

7. Chan, S., Bioethics in the big data era: health care and beyond. Rev Bio y Der., 2017. 41: p. 3-32.

8. Mantelero, A., Towards a big data regulation based on social and ethical values. The guidelines of the council of Europe. Rev Bio y Der, 2017. 41: p. 67-84.

9. Brighi, R., The Quality and Veracity of Digital Data on Health: from Electronic Health Records to Big Data. Rev Bio y Der., 2018. 42: p. 163-179.

10. Cassel, C. and A. Bindman, Risk, Benefit, and Fairness in a Big Data World. JAMA, 2019. 322(2): p. 105-106.

11. Soto, Y., Datos masivos con privacidad y no contra privacidad. Rev Bio y Der, 2017. 40: p. 101-114.

12. REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Descargas

Publicado

2020-02-18

Cómo citar

Morillas, J. (2020). Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i el Big Data als Serveis de Medicina Intensiva. Revista De Bioética Y Derecho, (48), 139–148. https://doi.org/10.1344/rbd2020.48.28966