581. “Zones vermelles”. Desigualtat social i espais en crisi a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Ernest Ruiz Almar

Resumen


La crisi econòmica iniciada a l’any 2008 i la seva gestió política han estat les responsables de l’augment de les desigualtats socials a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. En aquest territori és possible identificar una sèrie de localitzacions, les anomenades en aquest article “zones vermelles”, que es veuen més afectades per aquestes desigualtats, no només per la intensitat amb què aquestes es produeixen, sinó també perquè es mantenen amb el pas dels anys. En el text es reflexiona sobre quina és la situació de desigualtat social d’aquestes zones, sobre les causes i conseqüències d’aquestes desigualtats, sobre les accions dutes a terme en aquests espais amb l’objectiu d’aproximar les seves condicions de vida a les de la resta de la ciutat i sobre el paper que hauria de tenir el nou planejament metropolità que s’està començant a elaborar respecte d’aquests enclavaments i la reducció de les desigualtats que pateixen.


Palabras clave


desigualtat social, espais en crisi, Barcelona, àrea metropolitana de Barcelona

Texto completo:

PDF (Català)


DOI: https://doi.org/10.1344/sn2018.22.18097

Copyright (c) 2018 Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona