Portal dinàmic, una eina per obrir l'IES Celestí Bellera (Granollers, Barcelona) al món

Ma. Teresa Guiu i Viaplana, Santiago Llorens Calvet

Resumen


Aprende a aprendre ha estat un dels lemes més freqüents quan es parlava del nou sistema educatiu. Ara ha de deixar de ser només un lema per convertir-se en una realitat quotidiana a les escoles i instituts. L'accés al coneixement i a la informació ha canviat: les fonts documentals a les que es pot accedir superen les barreres geogràfiques de l'aula, amplien el seu radi d'actuació i generen un volum enorme de dades que fa necessari el desenvolupament i perfeccionament de les capacitats de recerca, tria i síntesi. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ens han ajudat en tot aquest procés d'obrir els centres educatius al món. En aquesta comunicació us volem presentar els portals nuke, un sistema automatitzat de notícies concebut per fer-lo servir en Intranets i Internet, que permeten la gestió de continguts de manera interactiva i dinàmica.

Palabras clave


portal nuke; portal dinàmic; societat del coneixement; interculturalitat; aprendre a aprendre

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona