Contactar con la revista

Dirección postal

Universitat de Barcelona, Facultat de Geografía i Historia, Montalegre, 6, Barcelona, 08001

Contacto principal

Horacio Capel
Director
Departament de Geografia, Universitat de Barcelona
Montalegre, 6, 08001 Barcelona
Correo electrónico: hcapel@ub.edu

Contacto de asistencia

Carles Barriocanal
Correo electrónico: carles.barriocanal@ub.edu

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona