ISSN en línea: 1138-9796

Número actual

Vol. 27 (2022)
Ver todos los números

AVISO 

Totes les revistes pertanyents a RCUB (Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona), entre les quals s'inclou Biblio3W, migraran a un nou sistema de gestió.

A partir del dia 6 de juliol les revistes quedaran en mode lectura, i no s’hi podran fer enviaments. El procés editorial dels articles enviats fins a aquest dia continuarà per correu electrònic. A partir del 4 d’octubre acceptarem nous enviaments, però amb canvis significatius pel que fa als requisits, tant formals com de contingut. Els mantindrem informats.

 -----------------------------

Todas las revistas pertenecientes a RCUB (Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona), entre las que se incluye Biblio3W, van a migrar a un nuevo sistema de gestión.

A partir del día 6 de julio las revistas quedaran en modo lectura, no pudiéndose hacer envíos. El proceso editorial de los artículos enviados hasta este día continuará por correo electrónico. A partir del 4 de octubre aceptaremos nuevos envíos, pero con cambios significativos respecto a los requisitos, tanto formales como de contenido. Les mantendremos informados.

-------------------------------