Toscas i Santamans, Eliseu. L'Estat i els poders locals a la Catalunya del segle XIX. Una visió des de Sarrià (1780-1860)

Horacio Capel

Texto completo:

HTML


DOI: https://doi.org/10.1344/b3w.2.1997.25023

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2007 Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona