Giralt, E. (Edit.) y Martínez-Carné, P. (Coord.). Contribució a una bibliografia per a la Història de la Ramaderia i la Veterinària als Països Catalans

Joan Ràfols Casamada

Texto completo:

HTML


DOI: https://doi.org/10.1344/b3w.2.1997.25024

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2007 Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona