Roca Albert, Joan (Ed). El futur de les perifèries urbanes. Canvi econòmic a les metròpolis contemporànies

Joan-Eugeni Sánchez

Texto completo:

HTML


DOI: https://doi.org/10.1344/b3w.2.1997.25030

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2007 Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona