Arquitectura tradicional agrícola a l'entorn de la ciutat de Barcelona al segle XIX

Ramon Ripoll i Masferrer, Fernando Julián Pérez, Josep Tresserras Picas, Francesc Xavier Espinach Orús

Resumen


La identificació, localització, catalogació i anàlisi de les masies i construccions agrícoles de l’entorn de la ciutat de Barcelona, de mitjans del s. XIX, ens apropa a la geografia econòmica, humana i paisatgística del pla de Barcelona d’aquest període. Es diferencien 25 tipologies d’edificis agrícoles agrupats en 6 grups diferents. Una classificació que ajuda a aprofundir en les característiques funcionals, arquitectòniques i constructives d’aquests edificis agrícoles tradicionals. L’objectiu d’aquest article és reflexionar directament en els valors territorials d’aquestes construccions i indirectament en la relació entre urbanisme modern i les preexistències arquitectòniques agrícoles tradicionals. La metodologia seguida ha estat principalment el treball de camp i d’arxiu. La conclusió final demostra la validesa general de les tipologies de la masia catalana i el sorgiment de construccions agrícoles singulars en les zones de legislació especial

Palabras clave


Arquitectura tradicional; masia catalana; territori agrícola; pla de Barcelona; eixample Cerdà

Texto completo:

HTML (Català)


DOI: https://doi.org/10.1344/b3w.0.2014.26065

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2014 Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona