Geografia, literatura i viatge

Joan Nogué i Font

Resumen


Estem davant d’un procés de reencontre i de redescobriment del lloc, i això és el que explica el creixent interès per esbrinar com s’insereix la literatura en l’espai geogràfic i com es representen els llocs en els textos literaris. La relació entre geografia i literatura és bidireccional i el fil conductor d’aquesta relació és el viatge. El viatge, per se, té un atractiu especial i ha transpirat, transpira i transpirarà sempre una certa aureola mítica i llegendària, a més d’haver estat i de seguir essent fonamental en la pràctica geogràfica. En aquest context, convé preguntar-se si les monografies geogràfiques convencionals i canòniques, escrites per geògrafs i geògrafes a partir de l’experiència viatgera, són realment ‘objectives’, en el sentit que no s’han vist influïdes per l’experiència viatgera del propi autor, quelcom que es dóna per suposat en el cas dels autors de llibres de viatge.

Palabras clave


geografia; literatura; viatge; lloc

Texto completo:

PDF (Català)


DOI: https://doi.org/10.1344/b3w.0.2015.26115

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2015 Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona